Virksomhedsmentor


”Jeres kollega, som er veteran, har haft en konflikt med en anden kollega. De er ikke enige om hvad der er sket, hvad gør du?”

Det var blot et af de scenarier, som deltagerne på Veterancentrets virksomhedsmentorkursus skulle forholde sig til.

For hvad gør man, som mentor for en sårbar veteran på arbejdspladsen, når man skal have den svære samtale? Hvordan støtter man og giver veteranen de bedste forudsætninger for at nå sit mål? Hvordan passer man bedst på sig selv, når man er mentor for en sårbar veteran?

Det er de ni deltagere på virksomhedsmentorkurset blevet klogere på henover kursets to dage.


Virksomhedsmentor

På kurset skal deltagerne forholde sig til og diskutere cases.

Virksomhedsmentor

Frivillighedskoordinator Martin Crillesen underviser deltagerne i hvordan de passer på sig selv i rollen som mentor.

 

Nyt kursus
Virksomhedsmentorkurset har før kørt som en pilot i samarbejde med Danish Crown, men det er første gang kurset bliver udbudt til andre virksomheder. Der har været god tilslutning til kurset, som havde deltagere fra fem civile virksomheder og fire deltagere fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

”Vi har før fået god feedback fra vores kursister på Danish Crown, men det var fedt at se at kurset også tiltrækker andre virksomheder. Der er generelt en nysgerrighed på hvordan man får veteraner med skånehensyn godt ind i virksomhederne” fortæller Martin Crillesen der er frivillighedskoordinator hos Veterancentret.

Kurset kører over to dage, hvor deltagerne får mulighed for at inddrage egne erfaringer, tage stilling til relevante cases og sparre med hinanden.

Rollen som mentor

Nogle af deltagerne skal direkte ud i rollen som mentor. Selvom de ikke på nuværende tidspunkt har veteraner med skånehensyn ansat, så kan de bruge kursets værktøjer når de har borgere er i jobafklaring, skal oplære elever eller sparre med kollegaer:

”Jeg er allerede begyndt at tænke over hvordan jeg spørger ind og stiller de rigtige spørgsmål til servicelederne. Det er dem der i det daglige varetager kontakten til de ansatte vi har med skånehensyn.” Forklarer Louise Emborg fra rengøringsvirksomheden ProfilService, som har fokus på at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Louise kan også se værdien i at hendes kollegaer kommer afsted:

”Kurset klæder en på til at tage samtalerne og spørge ind på den rigtige måde, så man stille og roligt hjælper veteranen i den rigtige retning.”

 

For Gitte, der er er datateknikker hos Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, er der heller ingen tvivl om at kurset kan hjælpe veteraner på hendes arbejdsplads:

”Jeg havde en god kollega som er veteran. Hvis jeg havde vidst det jeg ved nu, så havde han måske stadig arbejdet hos os, for så kunne vi have hjulpet ham.” Fortæller Gitte som glæder sig til at bruge værktøjerne, hun har fået på kurset, til at hjælpe elever på hendes arbejdsplads med at nå deres mål.

 

Veteraner er en kæmpe ressource

For kursusdeltagerne sluttede dagen med et besøg fra Chefen for Veterancentret, Kim Simonsen, som havde en opfordring til deltagerne:

”Det er vigtigt, at vi ser alle vores veteraner, som de ressourcepersoner, de er. Hvis man bliver mødt med en forventning om, at man kan bidrage og gøre en forskel, så har det en positiv effekt.”  sagde Kim, som sluttede med at takke kursusdeltagerne:


”Alle vil helst føle, at de bidrager og gør en forskel. Men nogle gange skal man hjælpes lidt på vej. Derfor er jeg dybt taknemmelig for, at I og jeres virksomhed har valgt at investere tiden i at deltage i Virksomhedsmentorkurset"

Virksomhedsmentor

Chefen for Veterancentret, Kim Simonsen, besøgte deltagerne på virksomhedsmentorkurset.

Kurset blev holdt på Nettos hovedkontor, som stillede lokaler til rådighed.

Kom godt i gang som mentor på din arbejdsplads
Hvis du er blevet nysgerrig på hvad det vil sige at være mentor for en veteran på din arbejdsplads, kan du blive klogere i videoerne her under:

 

 

 

Bliv uddannet virksomhedsmentor

Virksomhedsmentoruddannelsen er til dig der arbejder i en offentlig eller privat virksomhed, og som skal være mentor for en medarbejder med veteranstatus. Kurset tager udgangspunkt i dine egne refleksioner og erfaringer.

Vi dykker ned i konkrete cases, så du kan udvikle dig både personligt og fagligt og blive bedre rustet til rollen som mentor.

Uddannelsen er gratis. Du skal blot selv sørge for transport og overnatning mellem undervisningsdagene.

Veterancentret planlægger at køre kurset igen i 2024.