Profilbillede af chef for Veterancentret oberst Kim Simonsen.

Veterancentret sætter gang i en undersøgelse blandt danske veteraner. Veteraners svar skal indgå i en evaluering af veteranindsatsen. Foto: Mads Ullerup

OPDATERING:
VI OPLEVER TEKNISKE PROBLEMER MED AT UDSENDE VORES SPØRGESKEMAER VIA E-BOKS. SVARFRISTEN PÅ UNDERSØGELSEN ER DERFOR FORLÆNGET TIL DEN 17. DECEMBER.

I løbet af de kommende dage vil mange veteraner modtage et spørgeskema fra Veterancentret i deres e-Boks. Vi skriver til dem, fordi vi gerne vil høre deres mening om den nuværende veteranindsats og deres ønsker til, hvordan den kan blive endnu bedre. Undersøgelsen vil indgå i en evaluering af veteranindsatsen.

 

Det er vigtigt for mig, at vi kan række direkte ud til veteranerne og få deres bidrag til evalueringen. Det er med til at give os det bedst mulige grundlag for at forbedre vores indsats til glæde og gavn for veteraner og deres pårørende,

siger chef for Veterancentret oberst Kim Simonsen.


Hvordan styrker vi veteranindsatsen før, under og efter udsendelse? Og gør vi nok for at anerkende vores veteraner og pårørende? Det er nogle af de spørgsmål, Veterancentret ønsker svar på i undersøgelsen, der har svarfrist den 17. december. Veterancentret har af datamæssige hensyn ikke mulighed for at udsende spørgeskemaet til alle veteraner. Derfor er det de veteraner, der har været udsendt i perioden fra 1992 til 2022, der modtager brevet i deres e-Boks.

Er du veteran, og har du ikke modtaget spørgeskemaet?
Veteraner, der ikke har modtaget et spørgeskema i deres e-Boks, har også mulighed for at komme med forslag, der kan forbedre veteranindsatsen. De kan sende deres forslag til vetc-ktp-forslag@mil.dk