Portrætbillede af veteran, der er ansat hos virksomheden FXteam.

Jonas er en af de i alt 13 veteraner, der er ansat hos FXteam i København. Foto: Mads Ullerup

Hos servicevirksomheden FXteam i København spænder opgaverne bredt. På tværs af virksomhedens i alt fire afdelinger løses der opgaver inden for alt lige fra renovation og ejendomsservice for private og offentlige virksomheder til produktion af rekvisitter, special effects og filmkulisser for kulturinstitutioner og teater- og filmbranchen.

Virksomheden er vant til at levere skræddersyede løsninger, og der er sjældent to opgaver, der er ens. Fælles for de forskelligartede opgaver er, at de i stor stil løses af tidligere soldater, der har været udsendt med det danske forsvar. 13 af de i alt 35 ansatte i FXteam er veteraner, og det er ingen tilfældighed, hvis du spørger virksomhedens stifter og indehaver Christian Kitter.


”Vi oplever, at veteranerne har en højere arbejdsmoral og en væsentlig bedre struktur, end det man normalt oplever ude i det civile samfund,” siger Christian Kitter.


Hos FXteam bliver veteranernes kompetencer blandt andet bragt i spil, når idéer skal forvandles til konkrete projekter, hvor der ikke bare skal tænkes ud af boksen men også leveres et færdigt produkt inden for en skarp deadline. Direktør i FXteam Trine Chrzan sætter stor pris de spidskompetencer, veteranerne byder ind med, og derfor er andelen af veteraner i virksomheden vokset stødt gennem årene.


Efter at vi har fået nogle veteraner i huset, finder vi ud af, at der er nogle ligheder i den måde, de løser opgaver på. Det viser sig, at det er nogle af de grundkompetencer, de får med sig fra deres baggrund i Forsvaret. Som arbejdsgiver er det nogle virkelig stærke kompetencer i forhold til at skabe fællesskab og fokus,

siger Trine Chrzan. 


Afdelingsleder i FXteam Jacob Andreasen, der selv er veteran ser nogle fællestræk mellem de kompetencer, man får fra Forsvaret og de krav, der efterspørges i FXteam.


”Her hos os er det helt sikkert en fordel at have en god forståelse for fællesskabet og evnerne til at løfte i flok. Hvis man ikke har det, kommer man ikke langt”, fortæller Jacob Andreasen og fortsætter:


Jeg føler, at min baggrund i Forsvaret har gjort mig bedre til at nå ind til kernen i en opgave, se udfordringer frem for problemer og finde de rette løsninger, så vi når i mål,

siger Jacob Andreasen.


Kompetencer er guld værd

Hos FXteam er veteraner blevet et kvalitetsstempel. Derfor er det med god grund, at de tidligere udsendte soldater ligger højt på ønskelisten, når virksomheden skal ansætte nye medarbejdere.  


De grundkompetencer man får som udsendt, er guld værd for os som arbejdsgiver. Derfor er det klart, at vi fisker lidt efter veteranerne, når vi er på udkig efter nye medarbejdere,

siger direktør i FXteam Trine Chrzan.


Siden 1992 har Danmark udsendt flere end 43.000 soldater til konflikter, opgaver og missioner uden for Danmarks grænser. Langt størstedelen af dem er vendt hjem med oplevelser for livet, nye kammeratskaber og stærke kompetencer i rygsækken. Selv de få, der vender skadet hjem, har som oftest værdifulde kompetencer at byde ind med, når bare man giver dem chancen.


Hos FXteam oplever man, at det kræver nogle ekstra ressourcer – ikke mindst i starten – når man ansætter veteraner, der har mén fra deres udsendelse. Det kræver blandt andet, at man som virksomhed er indstillet på at tage de nødvendige hensyn til veteranen. Det kan eksempelvis være, at en veteran har behov for at være ansat på nedsat tid, og det er man nødt til at indstille sig på, hvis ansættelsen skal blive en succes for begge parter, mener direktør i FXteam Trine Chrzan.


Har man som virksomhed til gengæld den rette indstilling, og er man parat til at ofre de ekstra ressourcer, så kan veteraner – på trods af ar på krop eller sjæl – være et aktiv for en virksomhed, mener hun.


”Når vi ansætter veteraner, der har mén fra deres udsendelse, oplever vi, at de kæmper meget for at komme tilbage. Så ved at give dem tid til at finde fast grund under fødderne, hjælper vi dem med at opbygge selvtilliden, så de bedre bliver i stand til at mærke efter, hvad de evner og har lyst til. Sammen bygger vi jobbet op omkring veteranen, så opgaverne matcher den enkelte veteran. På den måde ender vi med at få nogle sindssygt engagerede og dygtige medarbejdere,” siger Trine Chrzan.Tæt veteransamarbejde med Københavns Kommune

Når FXteam skal ansætte nye medarbejdere sker det ofte i et tæt samarbejde med Københavns Kommune, der har en særlig beskæftigelsesindsats rettet mod veteraner. Den indsats er Judy Joyce Celestine Collins en vigtig del af, når hun som tværgående veterantovholder fungerer som bindeled mellem Københavns Kommunes veteranindsats og virksomheder og samarbejdspartnere.

Hun har ved flere lejligheder hjulpet FXteam med at finde det rette jobmatch. Ifølge Judy er der en god forklaring på, hvorfor FXteam som virksomhed er særligt egnet til at tage godt imod tidligere soldater, der har været udsendt med Forsvaret.


FXteam er en mangfoldig arbejdsplads i ordets bredeste forstand. Der bliver ikke kigget skævt til en, hvis man er en særlig type eller kommer med en særlig baggrund. Der er plads til alle. Derudover er det en fordel for veteranerne, at man hos FXteam bliver en del af et hold, hvor kulturen er, at ingen er i mål, før alle er i mål. Det er på mange måder en genkedelig kultur for veteranerne,

fortæller Judy Joyce Celestine Collins.


Mens langt de fleste danske veteraner er ressourcestærke, så findes der også en mindre gruppe, der har behov for særlige skånehensyn på grund af de mén, de har pådraget sig under deres udsendelse. Beskæftigelsesindsatsen ude i kommunerne såvel som hos Veterancentret er til for at hjælpe alle veteraner – både det store flertal af ressourcestærke veteraner og de få med særlige skånebehov. For dem med skånebehov kræves der naturligt en mere målrettet indsats, så ansættelsen bliver en succes for både veteran og virksomhed.


Ifølge Judy er FXteam et godt eksempel på en virksomhed, der har knækket koden og ved, hvad der kræves, når man skal ansætte veteraner med psykiske mén. Hun håber, at andre virksomheder kan lade sig inspirere af det gode eksempel.


”Det er dejligt, at man gerne vil tage et socialt ansvar som virksomhed, men man er nødt til at sætte sig ind i, hvad det rent faktisk kræver. Det betyder blandt andet, at man er indstillet på at have et tæt samarbejde med os som kommune og at man har en reel interesse for den enkelte veteran og sætter sig ind i, hvad det er for en målgruppen, man har med at gøre,” siger Judy Joyce Celestine Collins.


Judy anbefaler desuden, at man som virksomhed overvejer muligheden for at uddanne en mentor via Veterancentret, der kan støtte og rådgive veteranen med at lande rigtigt på arbejdspladsen.
Gratis mentoruddannelse til din virksomhed

Hvis din virksomhed går med tanker om at ansætte en veteran med skånehensyn, er Veterancentrets  virksomhedsmentoruddannelse måske noget for dig. Uddannelsen er gratis og er henvendt til dig, der er ansat i en privat eller offentlig virksomhed og som gerne vil være mentor for en medarbejder med veteranstatus.

Læs mere om Virksomhedsmentoruddannelsen


Årets Veteranvirksomhed 

FXteam blev kåret som Årets Veteranvirksomhed 2022. Prisen bliver hvert år uddelt for at anerkende virksomheder, der er med til at fastholde veteraner på arbejdsmarkedet ved at bringe deres stærke kompetencer i spil på det civile arbejdsmarked.