Forsvarsminister Troels Lund Poulsen står sammen med Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen og betragter prisen for Årets Veterankommune.

Veteranerne og deres pårørende i Varde Kommune har gode muligheder for støtte gennem den kommune veteranindsats. Foto: Varde Kommune

I Varde Kommune er soldater i uniform langt fra et særsyn i bybilledet. Du møder dem, når du står foran køledisken i Netto, besøger dit lokale bibliotek, eller når du lufter hunden. Der er flere end 750 veteraner bosat i kommunen, der også rummer garnisoner i både Varde, Oksbøl og Nymindegab.

Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen betragter de mange veteraner og tjenestegørende soldater som en ressource, man skal værne om. Og det er borgmesteren ikke ene om. Kommunalpolitisk er opbakningen stor, når det handler om at skabe de bedste rammer og vilkår for kommunens veteraner og pårørende.

”Vi har rigtig mange veteraner i kommunen, og derfor er det også naturligt at se på, hvordan vi som kommune kan sørge for gode forhold for vores tidligere udsendte”, siger Mads Sørensen, der er borgmester i Varde Kommune.


172 kilo anerkendelse

Besøger man Varde Kommunes rådhus, får man et synligt bevis på, at kommunen går langt for at sikre gode forhold for deres veteraner og pårørende. Gemt i en glasmontre finder man en skulptur formet af metal fra en pansret mandskabsvogn. Skulpturen, der vejer 172 kilo og måler 185 cm i højden, bevidner, at kommunen sidste år gjorde sig fortjent til prisen som Årets Veterankommune.


Jeg er selvfølgelig stolt og beæret over, at vi har modtaget prisen som Årets Veterankommune, men det er de medarbejdere, der har den nære kontakt med vores veteraner, der fortjener den største anerkendelse,

siger borgmester Mads Sørensen.

Ny veteran- og pårørendepolitik

Med en ny veteran- og pårørendepolitik fra 2023, har kommunen blandt andet opbygget et netværk af såkaldte veterannøglepersoner, der arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for kommunens veteraner og pårørende. Veterannøglepersonerne sidder fordelt på kryds og tværs af afdelinger i kommunen og kan dermed byde ind med netop deres fagspecifikke kompetencer på veteranområdet. Nøglepersonerne indgår samtidig i et fællesskab, hvor de deler vigtig viden og koordinerer kommunens veteranrelaterede opgaver.

En af de nyeste på holdkortet er Kim Meyer, der er ansat som veteranbrobygger. Kims funktion er i korte træk at opsøge, støtte og rådgive sårbare veteraner. En position Kim føler sig særligt rustet til i kraft af hans erfaringer som veteran og tidligere officer.


Opsøgende indsats bygget på tillid og relationer

”Min baggrund giver mig blandt andet den fordel, at veteranerne aldrig behøver at forklare mig, hvorfor de har det, som de har det. Den forståelse har jeg hos veteranerne i kraft af min egen baggrund som soldat, og det gør det hele lidt lettere”, siger Kim Meyer.

For Kim Meyer er det en naturlig og vigtig del af hans job at skabe relationer, tillid og tryghed over for de veteraner, han er i kontakt med. Derudover arbejder han med den størst mulige fleksibilitet i mødet med de sårbare veteraner eller deres pårørende.


I mit job har jeg frihed til at møde veteranerne der, hvor de er. Jeg møder dem i deres eget hjem eller lige det sted, hvor de føler sig mest trygge. Og jeg møder dem, når de har tid - og det er som regel ikke inden for den normale kommunale åbningstid,


pointerer Kim Meyer.

Varde er ikke foregangskommune, når det handler om at ansætte tidligere militært ansatte som led i den opsøgende veteranindsats. I det opsøgende og relationsskabende veteranarbejde benytter flere af landets kommuner sig af jobprofiler, der minder om Kim Meyers. Og det er med god grund, mener Kim.

”Jeg ser, at der er muligheder for andre, der som jeg har gået til soldat i mange år, og selv har været udsendt. Vi kan nyttiggøre vores erfaringer for lige netop denne gruppe af mennesker med vores empati og forståelse. Jeg tænker, at vores tilgang kan bruges som et eksempel på, hvordan man kan udnytte nogle af mine nuværende eller tidligere kolleger i en tilsvarende funktion. Det vil i høj grad give mening i min verden”, fortæller Kim Meyer.


Gå på orlov eller ned i tid, mens din partner er udsendt

I starten af 2023 gik Varde Kommune endnu et skridt for deres veteraner og pårørende. Som den første kommune i landet har Varde givet deres kommunalt ansatte medarbejdere ret til at gå på orlov eller ned i tid, når deres pårørende skal udsendes med Forsvaret.

”Det har vi gjort med det formål at tage hånd om familien og give dem de bedst mulige vilkår for at få hverdagen til at hænge sammen, når soldaten skal udsendes,” fortæller Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen.


Hos Avalon Pommer der er mor til fire og gift med soldat og veteran Rune Pommer faldt nyheden om den nye ordning i god jord, da den blev introduceret.


”Vores familieliv er skruet sammen til, at vi er to voksne, så når man pludselig står alene med alle opgaverne, så fylder det rigtig meget”, siger Avalon Pommer.


I 2022 – og før den nye ordning om orlov eller nedsat tid var vedtaget – oplevede Avalon på egen krop, hvilken hjælp nedsat tid kan være for en aleneforældre. Dengang fik hun nemlig lov af hendes daværende chef til at gå ned i tid, mens hendes mand var udsendt til Letland. En aftale der ifølge Avalon gav familien mere luft i hverdagen.


”Det, at jeg har kunnet gå tidligere fra arbejde end normalt, gjorde at jeg kunne ordne mange af de praktiske ting derhjemme som rengøring, tøjvask, indkøb, oprydning og madlavning. Det var med til at skabe ro til, at jeg kunne være der for børnene om aftenen,” fortæller Avalon Pommer.

 

Soldat og veteran Rune Pommer side om side med sin kone Avalon Pommer.

Soldat og veteran Rune Pommer er gift med Avalon, der er kommunalt ansat i Varde Kommune og dermed har mulighed for gå ned i tid, mens hendes mand er udsendt med Forsvaret. Foto: Privatfoto

Soldat og veteran Rune Pommer side om side med sin kone Avalon Pommer.

Ved at gå ned i tid fik Avalon Pommer mere luft i hverdagen til at være sammen med sine fire børn, mens hendes mand Rune var udsendt til Letland. Foto: Privatfoto


For Avalons mand Rune Pommer gav det samtidig ro i maven at vide, at der var styr på hjemmefronten, mens han var udsendt til Letland.

For mig betød det rigtig meget i forhold til den tryghed, der ligger i, at min families dagligdag derhjemme hænger sammen, mens jeg er væk, og at min udsendelse påvirker mine børns hverdag mindst muligt,

siger Rune Pommer.

Stærkt lokalt veteransamarbejde

Vejen til den vellykkede veteranindsats går dog ikke alene gennem kommunen. Som i resten af landet spiller bidraget fra de eksterne aktører en afgørende rolle i den samlede veteranindsats.


En af Varde Kommunes tætte samarbejdspartnere er det lokale KFUM Soldaterhjem, hvor Erik Hein er daglig leder. Han blev ikke overrasket, da Varde kommune modtog prisen som Årets Veterankommune 2023, og han fortæller, at noget af det, der for alvor fungerer i kommunens veteranindsats, er deres evne til at samarbejde.

”Vi er bare en lille brik i paletten af tilbud til veteraner og deres pårørende i Varde Kommune, men vi føler os stærke, fordi kommunen bakker os op, og fordi den går langt i forhold til at dyrke det stærke samarbejde til gavn for vores veteraner og pårørende,” siger Erik Hein.

Erik Hein oplever, at det nære samarbejde mellem blandt andre Varde Kommune, KFUM Soldaterhjem, Danmarks Veteraner og Familienetværket danner et sundt fællesskab samt et solidt sikkerhedsnet under veteranerne og deres pårørende i den vestjyske kommune.