Behandling af persondata

Som offentlig myndighed behandler Forsvarsministeriet personoplysninger, eksempelvis når borgere henvender sig til ministeriet med spørgsmål, anmodninger eller meningstilkendegivelser.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelses-forordningen og databeskyttelsesloven.

Hjemlen til at behandle personoplysninger til dette formål findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og f-g om behandling af følsomme personoplysninger.

Modtagelse af Forsvarsministeriets nyhedsbreve bygger på et samtykke til, at ministeriet må behandle personoplysninger i form af e-mailadresse. Behandlingen til dette formål sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Forsvarsministeriets videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, der varetager specialiserede funktioner, f.eks. indenfor rekruttering, regnskab og ejendomsadministration.

Oplysningerne kan desuden blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er et fælles dataansvar mellem myndighederne.

I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, f.eks. et andet ministerium, hvis Forsvarsministeriet finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

Rettigheder

I forbindelse med Forsvarsministeriets behandling af personoplysninger, har den registrerede ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om pågældende.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om personen berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om pågældende.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af pågældendes personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af pågældendes personoplysninger.

Der kan læses mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på datatilsynet.dk.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til Forsvarsministeriet (find vores kontaktinfo her).

Klager til Datatilsynet sendes til (find kontaktinfo her).

Forsvarsministeriets databeskyttelsesrådgiver

Forsvarsministeriet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgaver består af at rådgive, uddanne og overvåge Forsvarsministeriets behandling af personoplysninger med det formål at understøtte, at Forsvarsministeriet overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

 

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede om rettigheder som registreret i forhold til Forsvarsministeriets behandling af personoplysninger, og hvem som skal kontaktes, hvis der ønskes at gøre brug af rettighederne som registreret.

 

Forsvarsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på e-mail  dpo@fmn.dk eller ved at sende et brev att. databeskyttelsesrådgiveren til (find vores kontaktinfo her).

Statistik ved hjælp af cookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart.
Læs mere om brug af cookies

Nyhedsmail

Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, indsamler vi din e-mail-adresse, så vi kan udsende vores nyhedsmail til dig.  Din e-mail er kun tilgængelig for vores webmaster til det formål at kunne sende dig nyhedsbreve. Du kan afmelde dig ved at klikke på linket i bunden af alle nyhedsbreve, du modtager eller ved at kontakte os. Når du opsiger din tilmelding, slettes din e-mail-adresse automatisk.
Læs mere om vores nyhedsmail

Kontakt Forsvarsministeriet

Du kan kontakte Forsvarsministeriet på en række forskellige måder (find vores kontaktinfo her).

Når du skriver til Forsvarsministeriet på fmn@fmn.dk, sendes din e-mail til en central postkasse i Forsvarsministeriet. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til de respektive kontorer.

Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi bruger kun dine personoplysninger til at behandle dit spørgsmål, anmodning eller meningstilkendegivelser og for at kunne besvare din e-mail.

Sidst opdateret 19. oktober, 2022 - Kl. 10.33