Uniformeret soldat med kort hår og sløring i ansigtet holder et lamineret landkort i hænderne og studerer det. Soldaten står tilsyneladende i en lade med halm på gulvet.

Gode kognitive evner har i dette forskningsprojekt vist at være en af flere andre beskyttende faktor i forhold til at udvikle psykiske efterreaktioner som følge af en udsendelse. Foto: Morten Fredslund.

Kognitive evner er eksempelvis evnen til problemløsning, sprogforståelse og hukommelse. Videnskabelige undersøgelser har vist, at nedsatte kognitive evner kan føre til øget risiko for fysisk og psykisk sygdom og tidlig død både i militære og i civile befolkningsgrupper.

 

Det er imidlertid ikke klart belyst, i hvilket omfang nedsatte kognitive evner kan medføre øget risiko for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller anden psykisk sygdom hos soldater, når man samtidig tager hensyn til andre faktorer som arbejdsmæssige, sociale, fysiske og psykiske belastninger under internationale missioner.

 

Projektet, der er et samarbejde mellem Veterancentret, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet, skal underbygge vores viden på dette felt.

 

  Alle værnepligtige og aspiranter til uddannelser i Forsvaret skal gennemføre en kognitiv test før start på uddannelsen i Forsvaret. Dette projekt skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem resultatet af denne test og risikoen for at udvikle psykiske efterreaktioner som PTSD eller depression efter udsendelse i mission. Hvis det er tilfældet, kan måling af kognitive evner indgå i den samlede vurdering af psykisk sårbarhed og dermed af, om en soldat er egnet til at blive udsendt til et konfliktområde,

siger seniorforsker Lars Ravnborg Nissen.

En ældre hvidhåret mand med briller sidder bag et skrivebord med papirer og computer foran sig. På den anden side af skrivebordet, nærmeste kameraet, står en ung mand med bar overkrop.

Undersøgelsen bygger på den kognitive test, som alle kommende værnepligtige gennemfører ved siden af de fysiske test ved Forsvarets Dag. Foto: Hakan Deniz Bascoban.

En ældre hvidhåret mand med briller sidder bag et skrivebord med papirer og computer foran sig. På den anden side af skrivebordet, nærmeste kameraet, står en ung mand med bar overkrop.

Efter en udsendelse i international mission modtager alle medarbejdere en spørgeskemaundersøgelse om eventuelle psykiske efterreaktioner, der har til henblik at tilbyde opfølgende støtte til dem, der måtte have behov. Foto: Forsvarsgalleriet.

 

Undersøgelsens metoder

 

Alle, som har deltaget i session eller Forsvarets Dag, har gennemført en test af kognitive evner, kaldet Børge Priens Prøve. Data fra resultatet af disse prøver findes i registre fra 1957 og frem til nu. Herudover er der via sessionsregistre oplysninger om uddannelsesniveau på tidspunktet for session.

 

Forsvaret har siden 1998 indsamlet data fra spørgeskemaer om psykologiske efterreaktioner, som er blevet besvaret af soldater 7-8 måneder efter, de har været udsendt i en international mission. I disse skemaer indgår spørgsmål, der kan bruges til at måle symptomer på PTSD og depression, ligesom der indgår oplysninger om oplevelserne under missionen.

 

Således kunne man i projektet undersøge sammenhængen mellem resultatet af testen af kognitive evner samt andre parametre før udsendelse og forekomst af PTSD og depression 7-8 måneder efter hjemkomst fra udsendelse

 

Status

 

Projektet er nu afsluttet. Resultaterne viste, at de kognitive evner målt ved indtrædelse på en uddannelse i Forsvaret eller ved Forsvarets Dag er en sårbarhedsfaktor for udvikling af både PTSD og depression efter en militær udsendelse. Kognitive evner er dog mindre betydende end andre risikofaktorer og beskyttende faktorer under udsendelsen.

 

Depression og PTSD findes ofte på samme tid, i den undersøgte gruppe af soldater var det næsten 60 procent af dem med depression, som også havde PTSD. Det svarer til, hvad man har fundet i andre undersøgelser.

 

Det blev også fundet, at en stor del af sammenhængen mellem nedsatte kognitive evner og depression skal forklares af, at der samtidig er PTSD, det vil sige, at effekten af nedsatte kognitive evner på depression formidles via samtidig PTSD. Man kan ikke alene anvende måling af kognitive evner før mission som et screeningsinstrument, fordi effekten af disse på risiko for psykiske eftervirkninger er så lille, at det ikke har betydning i praksis.

 

Publicerede artikler

Nissen LR, Karstoft KI, Vedtofte MS, Nielsen ABS, Osler M, Mortensen EL, Christensen GT, Andersen SB. Cognitive ability and risk of post-traumatic stress disorder after military deployment: an observational cohort study. British Journal of Psychiatry Open 2018; 3, 6: 274-280.

Nissen LR, Karstoft KI, Vedtofte MS, Nielsen ABS, Osler M, Mortensen EL, Christensen GT, Andersen SB. Low-level cognitive ability in young adulthood and other risk factors of depression in an observational cohort study among deployed Danish soldiers. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2019; 54,9: 497-506.

Samarbejds-partnere

I dette projekt samarbejder Veterancentret med:

 

  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
  • Frederiksberg Hospital
  • Københavns Universitet
Sidst opdateret 27. oktober, 2023 - Kl. 12.11