Forsker fastgør hætte med elektroder på hovedet.

Målet med hjernetræningen er at skabe bedre livskvalitet hos veteraner med PTSD.

Symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) kan forårsage, at den skadede veteran oplever, at hans eller hendes reaktioner på omgivelserne har forandret sig. Det kan eksempelvis være, at veteranen er mere på vagt, mere lydfølsom eller mere urolig. Disse reaktioner er afspejlet i forandringer i hjernens arbejdsprocesser og måder at afkode verden på.

 

Ny teknologi gør det muligt at træne hjernens arbejdsprocesser tilbage i et mere afbalanceret leje. Dette kan måske lindre de symptomer, der er sammenhængende med bestemte hjerneprocesser. Med denne metode håber vi at kunne reducere symptomerne, så det bliver lettere at overkomme eventuelle psykologiske vanskeligheder og opnå højere livskvalitet.

 

22 danske veteraner har i sommeren 2020 gennemført behandlingsforløb med teknikken ved Veterancentret, mange heraf med lindring som resultat. På baggrund af disse første erfaringer udvikles nu et nyt hjernetræningssystem, der vil være skræddersyet til bestemte af de specifikke udfordringer, danske veteraner søger hjælp til.

 

Ved at træne bestemte hjerneområder kan vi for nogle veteraner, der i mange år har døjet med fx et forhøjet alarmberedskab, opnå at deres reaktioner på omgivelserne finder et leje, der belaster deres hverdag lidt mindre og derigennem bidrage til en højere livskvalitet,

siger psykolog Kasper Eskelund.

 

Nærbillede af mand med elektroder på hovedet.

Elektroder i hovedbunden opfanger hjernens elektriske aktivitet. 

Nærbillede af mand med elektroder på hovedet.

For at lindre symptomerne på PTSD forsøger man via ny teknologi at træne hjernens arbejdsprocesser.  

 

Undersøgelsens metoder

Erfaringer fra USA viser, at soldater med PTSD i et vist omfang kan lære at regulere deres hjernes arbejdsprocesser. Hjernens elektriske aktivitet opfanges med elektroder, der bliver sat på hovedbunden. Når aktiviteten i et valgt hjerneområde går i den ønskede retning, gives veteranen et signal på en skærm eksempelvis som led i et computerspil.

 

Ved at lære at frembringe signalet eller styre spillet kan man samtidig lære at regulere sin egen hjerneaktivitet i det område, som er mål for træningen. Målet er, at hjernen trænes til at være mindre tilbøjelig til at frembringe symptomer, og at veteranen derigennem opnår lindring.

 

Status

Der er gennemført 22 behandlingsforløb (sommeren 2020), og behandlingen tilbydes fortsat ved Veterancentret på Ryes Kaserne (Fredericia) og Svanemøllens Kaserne (København). 

Samarbejds-partnere

Veterancentret samarbejder med DTU Compute og Enid Ingemanns Fond i dette forskningsprojekt.

Sidst opdateret 9. juli, 2020 - Kl. 15.05