Nærbillede af kvinde set bagfra med langt hår i hestehale. Hun sidder foran en mand i en sofa.

Når veteraner søger psykologisk behandling i Veterancentret, undersøger vi, hvilke ændringer der sker i deres symptomer og oplevede livskvalitet over tid. Foto: Colourbox

Fra internationale undersøgelser og et tidligere forskningsprojekt er det vist, at 10 procent eller flere af soldaterne har symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depression 2,5 - 6,5 år efter deres udsendelse.

 

Nogle af veteranerne med psykiske eftervirkninger henvender sig til Veterancentret med henblik på psykologisk behandling i Militærpsykologisk Afdeling. Spørgsmålet er, om de symptomer, veteranerne henvender sig med, afspejler det, vi kender fra eksisterende forskning, og om veteranernes symptomer reduceres efter behandling.

 

Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække psykiske symptomer og helbredsopfattelse blandt veteraner, når den psykologiske behandling starter og undersøge, hvilke ændringer der er i symptomer og helbredsopfattelse over tid.

 

  Projektet undersøger, om den psykologiske behandling fører til de tilsigtede ændringer i psykisk velbefindende. Det er vigtigt at vurdere, hvorvidt en behandling er effektiv. Måske er der grupper, som ikke har gavn af eksisterende behandling, og som man bør tilpasse eksisterende behandlingstilbud til eller udvikle helt nye. Dette kan projektet blandt andet hjælpe med at vurdere,

siger leder, psykolog og chefkonsulent Dorte Hjortkjær.

 

Kvindelig, lyshåret soldat sidder på hug og hilser med en tommel op på et mørklødet barn med hennafarvet pagehår, som sidder på skødet af sin far. Barnet smiler og giver også tommel op.

Undersøgelser har vist, at omtrent 10 procent eller flere af soldaterne har symptomer på PTSD eller depression 2,5 - 6,5 år efter deres udsendelse. Foto: Hans Jørgen Hansen.

Kvindelig, lyshåret soldat sidder på hug og hilser med en tommel op på et mørklødet barn med hennafarvet pagehår, som sidder på skødet af sin far. Barnet smiler og giver også tommel op.

Siden 1. maj 2014 har alle veteraner, som har henvendt sig til Veterancentrets psykologer, udfyldt spørgeskemaer om deres oplevelse af deres psykiske symptomer. Modelfoto.

Undersøgelsens metoder

 

Undersøgelsen er udformet som et såkaldt prospektivt studie, hvilket vil sige, at man indsamler informationer om en gruppe mennesker på et bestemt tidspunkt og derefter følger dem over en periode for at se, hvordan det går dem.

 

Veteranerne har forud for behandlingsforløbet udfyldt en række velafprøvede spørgeskemaer, som bruges til at kortlægge forskellige psykiske symptomer samt deres helbredsopfattelse. De er blevet bedt om at udfylde skemaerne tre gange:

 

  • Inden behandlingen.
  • Umiddelbart efter behandlingen er afsluttet.
  • 6 måneder efter behandlingen er afsluttet.

 

Alle veteraner, som siden 1. maj 2014 har henvendt sig til Veterancentrets psykologer, har udfyldt det første spørgeskema. Veteraner, der har afsluttet den psykologiske behandling, og som har udfyldt det første spørgeskema, er blevet bedt om at udfylde de to spørgeskemaer, efter behandlingen er afsluttet.

 

De indsamlede informationer giver os god mulighed for at gennemføre statistiske analyser, som kan belyse mulige ændringer i klienternes selvrapporterede symptomer før og efter behandlingen, samt vurdere, om ændringerne er relevante.

 

Status

De foreløbige analyser viser, at størstedelen af veteranerne udviser symptomer relateret til PTSD og/eller depression før behandlingsstart. Hos veteranerne, der har afsluttet behandlingen, ses der en klinisk relevant reduktion af deres psykiske symptomer.

 

Dette resultat gælder også, hvis der i analysen tages højde for de veteraner, der ikke har svaret på spørgeskemaet 14 dage efter, behandlingen er afsluttet.

 

De første resultater fra denne undersøgelse er præsenteret på internationale konferencer i 2016 - 2019. Veterancentret indsamler fortsat data, og vi forventer, at der i slutningen af 2020 vil blive afrapporteret yderligere.

 

Oversigt over publicerede artikler

Fried EI, Eidhof MB, Palic S, Costantini G, Huisman-van Dijk HM, Bockting CLH, Engelhard I, Armour D, Nielsen ABS, Karstoft KI. Replicability and generalizability of PTSD networks: A cross-cultural multisite study of PTSD symptoms in four trauma patient samples. Clinical Psychological Science. 2018; 6(3): 335-351.

Folke S, Nielsen ABS, Andersen SB, Karatzias T, Karstoft KI. ICD-11 PTSD and Complex PTSD in Treatment-seeking Danish Veterans: A Latent Profile Analysis. European Journal of Psychotraumatology. 2019; 10(1), 1-10.

Sidst opdateret 7. oktober, 2020 - Kl. 09.58