Mand i blå blazer sidder foran en computerskærm med hånden på tastatur og mus. Bag ham står en soldat i uniform med virtual reality briller på og en geværattrap i hånden på et hævet podie.

Behandlingen foregår ved, at veteranen står på et podie, der kan bevæge sig, imens han er iført virtual reality-briller, hovedtelefoner, en geværattrap. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Virtual reality behandling af posttraumatisk stresslidelse (PTSD) handler om at optimere eksponeringsterapi, som er førstevalg ved den psykologiske behandling af PTSD. I eksponeringsterapi konfronteres veteranen gentagne gange med sin traumeoplevelse ved på kontrolleret vis at genopleve de traumatiske hændelser i hukommelsen.

 

Med virtual reality er det blevet muligt at optimere genoplevelsen ved at introducere veteranen til et livagtigt, virtuelt miljø, hvor han eksponeres under sikre og kontrollerede betingelser styret af psykologen. Således behøver eksponeringsterapiens succes ikke længere være afhængigt af veteranens hukommelse alene, og det kan med virtual reality være lettere at frembringe de emotionelle reaktioner, som veteranen har behov for at få bearbejdet.

Projektet med brugen af virtual reality i behandlingen af PTSD skal fortælle os, hvilke fordele der er forbundet med at anvende teknologi som en integreret del af psykoterapien. Dels har virtual reality en tiltrækningskræft for yngre generationer, hvilket kan hjælpe på motivationen for at opsøge behandling, og dels fungerer teknologien som en virtuel protese, der hjælper med at frembringe de emotionelle reaktioner, som skal bearbejdes for at kunne få det bedre,

siger Nikolai C. Roitmann, tidligere psykolog og specialkonsulent i Veterancentret

Langs skellet til en grøn mark med røde blomstrende valmuer knæler fuldt uniformerede soldater. Landskabet bag dem har enkelte buske og træer, ellers er alt andet sandfarvet.

Ved at vise eksempelvis et landskabet som dette fra Afghanistan kan psykologen trigge nogle af de traumatiserende minder, som veteranen og psykologen ønsker at få behandlet i terapien. Foto: Niels Finken.

Langs skellet til en grøn mark med røde blomstrende valmuer knæler fuldt uniformerede soldater. Landskabet bag dem har enkelte buske og træer, ellers er alt andet sandfarvet.

Veteranen kan i virtual reality udspille et scenarie, der minder om det traume, som skal behandles. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

Undersøgelsens metoder

 

Undersøgelsen bygger på et mix af kvantitative og kvalitative metoder, hvor i alt 10 danske veteraner med PTSD bliver fulgt før, under og efter deres behandlingsforløb med brug af virtual reality.

 

Målet er at belyse, hvad effekten af behandlingen er, hvad klienternes oplevelse af at deltage i forsøget er, samt deres eventuelle forslag til forbedringer af behandlingen til den fremadrettede brug af virtual reality i Veterancentrets behandlingsindsats.

 

Status

 

Undersøgelsen er afsluttet og også afrapporteret i artiklen her. Studiet fandt gode effekter af behandlingen. De kvantitative fund (fra spørgeskemaer og diagnostisk interview) påviste bedring i PTSD symptomer og livskvalitet efter behandlingen. De kvalitative fund (fra interviews med de deltagende veteraner) indikerede, at det var vigtigt for veteranerne at opleve tillid og tiltro til psykologen, som udførte behandlingen, eftersom eksponeringsterapi med brug af virtual reality blev oplevet som en krævende behandlingsmetode.

Eksterne partnere

I dette projekt har Veterancentret arbejdet sammen med:

 

  • Albert ”Skip” Rizzo, Institute for Creative Technologies, University of Southern California
  • Institut for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets Sanitet, Norges Forsvar
  • Stig Poulsen, professor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Sidst opdateret 11. december, 2023 - Kl. 13.03