Soldater går med oppakning ned af en mindre sti i et kæmpe bjerglandskab, hvor den bagerste bjergkæde har sne på toppen.

Hærens reaktionsstyrkeuddannelse varer cirka 8 måneder og er en uddannelse med henblik på efterfølgende udsendelse i international operation. Foto: Morten Just Brandstrup.

Dette otte-måneders kursus forberedte soldater til internationale operationer. Initiativet ønskede at forbedre forsvarets forebyggende tiltag, styrke soldaternes psykiske modstandskraft og reducere risikoen for langvarige psykiske efterreaktioner.

 

Fokus var at se, hvordan militær træning påvirkede psykologisk robusthed og effektiviteten af et nyt robusthedsprogram. Hvis succesfuldt, ville programmet blive indført bredt i Forsvaret.

 

For at forbedre mental styrke blev der anvendt teknikker, kendt fra elitesoldater, der ofte blev udsendt under stressende forhold.

Et nærbillede af et håndtryk mellem to mænd med forskellige hudfarver. Den ene har en opsmøget militærskjorte på og lys hud, den anden en sort t-shirt og sort hud.

Til at styrke den mentale robusthed arbejdes der med forskellige teknikker, som blandt andet bruges af elitesoldater, som har mange udsendelser og typisk med større stressmomenter. Foto: Anders Fridberg.

Et nærbillede af et håndtryk mellem to mænd med forskellige hudfarver. Den ene har en opsmøget militærskjorte på og lys hud, den anden en sort t-shirt og sort hud.

Projektet skal gerne styrke fremtidige udsendtes måde at håndtere den stress, der kan opstå som følge af nationale og internationale operationer. Foto: Forsvarsgalleriet.

 

Undersøgelsens metoder

 

Projektet havde to studier:

 

Studie 1: Et observationsstudie målte effekten af Hærens reaktionsstyrkeuddannelse på soldater fra Livgarden og Jyske Dragon Regiment. Målinger blev taget i starten og slutningen af uddannelsen.

 

Studie 2: Et kontrolleret forsøg sammenlignede en gruppe soldater, der gennemgik normal træning, med en anden gruppe, der også modtog det mentale træningsprogram. Der blev målt på soldaterne fire gange under uddannelsen.

 

Data blev indhentet fra psykologiske test, kognitive test og biomarkører.


Som led i projektet om psykologisk robusthed i forsvaret blev der udviklet et mentaltræningsprogram: Militær Mentaltræning. Dette program bliver løbende videreudviklet og udrullet til de forskellige grene af forsvaret. Effekten af programmet og implementeringen af dette er nu et selvstændigt ph.d.-studie. 

Status

Dataindsamlingen på projektet er afsluttet og dataanalysen er påbegyndt. Projektet forventes at blive formidlet i løbet af 2024.

Samarbejds-partnere

Projektet er lavet i samarbejde med Københavns Universitet og Forsvaret. Statens Serum Institut stod for behandlingen og analysen af det biologiske materiale samt gav faglig vejledning i forbindelse med biomarkørerne.

Arbejdet med Militær Mentaltræning er blevet et selvstændigt projekt, hvor der samarbejdes med flere grene af Forsvaret, især med Forsvarsakademiet og Center for Militær Fysisk Træning.

Sidst opdateret 27. oktober, 2023 - Kl. 12.12