En voksen mand og en lille dreng er i gang med at bage.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvordan social støtte kan være medvirkende til at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt danske veteranfamilier, som er påvirket af PTSD. Foto: Colourbox

Fra international forskning ved man, at posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ikke kun påvirker veteranen men hele familien og det sociale netværk omkring familien. Desuden ved man, at der er sammenhæng mellem social støtte og mængden af PTSD-symptomer, og at mangel på social støtte er en risikofaktor for at udvikle PTSD-symptomer som følge af et traume.

 

At styrke sociale relationer og familiære bånd gennem social støtte er af stor betydning for den mentale sundhed og trivsel. Dette forskningsprojekt har derfor til formål at undersøge, hvordan social støtte kan være medvirkende til at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt danske veteranfamilier, som er påvirket af PTSD. 

 

”Ved at undersøge hvad social støtte er for en størrelse set fra veteranfamiliers perspektiv, kan vi skabe værdifuld viden om, hvad familiernes sociale netværk bidrager med, og hvordan vi kan omsætte det til anvendelse i indsatser med det formål at styrke familiers mentale sundhed samlet set”,

 

siger ph.d.-studerende Jeanette Bonde Pollmann.

 

Pige med tophue og tyk jakke står med ryggen til og fotograferer med et digitalkamera en  dreng og en kvinde, der har sat sig på hug. Hun holder armene om drengen.

Fra international forskning ved man, at posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ikke kun påvirker veteranen men hele familien og det sociale netværk omkring familien. Foto: Colourbox

Pige med tophue og tyk jakke står med ryggen til og fotograferer med et digitalkamera en  dreng og en kvinde, der har sat sig på hug. Hun holder armene om drengen.

Mangel på social støtte er en risikofaktor for at udvikle PTSD-symptomer som følge af et traume. Foto: andy art

 

Undersøgelsens metoder

 

Forskningsprojektet anvender spørgeskemadata fra veteraner udsendt på international mission til at undersøge, hvordan ændringer i social støtte fra før til efter udsendelse påvirker udvikling af PTSD symptomer 2,5 år efter udsendelsen.

Derudover undersøger projektet ved hjælp af kvalitative interview og observationer, hvordan familier påvirket af PTSD søger og anvender social støtte til at skabe den bedst mulige hverdag for familien.

Slutteligt forholder projektet sig til, hvordan sociale netværk, private som professionelle, responderer på familiernes ønsker til social støtte, ligeledes gennem brug af kvalitative interviews.

 

Status

Projektet er gennemført. Via linket herunder kan du læse om resultatet, der er publiceret gennem to videnskabelige artikler, mens en trejde artikel er på vej. 

Link til forskningsresultatet og de videnskabelige artikler


 

Samarbejds-partnere

Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Lektor og hovedvejleder Morten Skovdal, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Sidst opdateret 23. december, 2020 - Kl. 12.01