En uniformeret mand, der er karseklippet, er i tæt omfavnelse med ung pige med hestehale.

Efter en udsendelse er forventningerne til gensynet med sine kære store. Foto: Heri Hammer Niclasen

Denne rapport udspringer af et forskningsprojekt, som har til formål at skabe systematisk viden om vilkår og trivsel blandt børn af veteraner, en gruppe, som er voksende. Resultaterne af forskningsprojektet formidles dels gennem
denne rapport, dels gennem videnskabelige artikler. Praktisk udspringer projektet fra et ønske om at sætte særligt fokus på børn af veteraner både fra politisk hold, såvel som fra forskellige veteranforeninger.


Undersøgelsen er blevet lavet for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Undersøgelsen er økonomisk støttet via den politiske aftale ’Aftale om styrket indsats for danske veteraner’ af 3. september 2014, der udløste en række initiativer på veteranområdet, herunder bl.a. forskning og støtte til pårørende
og børn af veteraner.

 

Undersøgelsen er gennemført af forsker Signe Frederiksen, forsker Helene Oldrup og seniorforsker Mette Lausten. Rapporten er blevet bearbejdet i dialog med Søren Andersen, leder af Veterancentrets Videncenter samt Anni Brit Sternhagen Nielsen, seniorforsker ved Veterancentrets Videncenter.

 

Denne videnskabelige udgivelse er målrettet en mindre, akademisk målgruppe og overholder ikke Web Content Accessibility Guidelines.

  • Udgiver

    VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  • Udgivelsesdato

    31. januar, 2018

Hent publikation