Nærbillede af mand med hjelm, uigennemtrængelige solbriller og sandstøv på næsen.

Bravo-kompagniet på patrulje ved Patrol Base Line. Foto: Thorbjørn Forsberg/ Birgit Baunehøj.

ISAF7 er blevet fulgt forskningsmæssigt fra før deres udsendelse i den såkaldte USPER-undersøgelse. I rapporten EFTER AFGHANISTAN fra 2013 præsenteredes resultaterne af USPER-undersøgelsen fra før udsendelsen til 2,5 år efter hjemkomst. Denne rapport har til formål at afdække forekomsten af symptomer på depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) fra før udsendelsen til 6,5 år efter hjemkomst med særligt fokus på dem, der har højt niveau af PTSD-symptomer 6,5 år efter hjemkomst.

 

Resume af rapportens hovedfund 

6,5 år efter hjemkomst fra Afghanistan udgør andelen af personer med højt PTSD-symptomniveau på ISAF7 13,7 %, mens andelen med moderat PTSD-symptomniveau udgør 19 %. Tilsvarende udgør andelen med moderate eller svære depressionssymptomer hhv. 7,5 % og 6,5 %. I alt har 16,6 % enten højt niveau af PTSD-symptomer, moderate eller svære depressionssymptomer eller begge dele.

 

Ud af alle, der oplever højt niveau af PTSD-symptomer i undersøgelsesperioden, dvs. fra før udsendelsen til 6,5 år efter hjemkomst, opstår symptomerne på et tidspunkt i løbet af for mere end to tredjedele (62,9 %) først 2,5 eller 6,5 år efter hjemkomst.

 

Gruppen moderat eller højt niveau af PTSD-symptomer 6,5 år efter hjemkomst har ikke i højere grad været udsendt igen efter deres udsendelse med ISAF7 i forhold til gruppen lavt niveau af PTSD-symptomer. Til gengæld har gruppen med moderat eller højt niveau af PTSD-symptomer 6,5 år efter hjemkomst oplevet flere potentielt traumatiske begivenheder efter hjemkomst fra udsendelsen med ISAF7 end gruppen med lavt niveau af PTSD-symptomer. Ligeledes oplever gruppen med moderat eller højt niveau af PTSD-symptomer, at de har mindre social støtte fra venner, familie og partner eller anden nærtstående person.

 

Inden for det sidste år har 67 personer (15,6 %) haft selvmordstanker, mens 30 personer (7 %) har haft selvmordsplaner og én person (0,2 %) har forsøgt selvmord. Forekomsten af selvmordstanker er højere blandt dem, der har moderat og højt niveau af PTSD-symptomer, end blandt dem, der har lavt niveau af PTSD-symptomer.

 

I en sammenligning med ISAF15, der var udsendt til Afghanistan i 2013, finder vi, at der 2,5 år efter hjemkomsten var relativt flere på ISAF7 (9,6 %), der havde svære symptomer på PTSD sammenlignet med ISAF15 (5,5 %).

 

Denne videnskabelige udgivelse blev publiceret første gang i 2017 og overholder ikke Web Content Accessibility Guidelines. 

  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    28. februar, 2017

Hent publikation