En ung kvinde sidder ved et bord med nogle klodser, mens hun kigger indgående på et af de tre børn, der står og sidder om hende og bordet.

I samtalegrupperne deltog børn og unge af veteraner med psykiske efterreaktioner. Modelfoto.

Formålet med procesevalueringen er at evaluere, hvordan implementeringen af initiativet Samtalegrupper for børn og unge er gået. Samtalegrupperne er for børn og unge af veteraner med psykiske eftervirkninger af udsendelse, og gennemføres i perioden 2015-2017.


Evalueringen har til formål at afdække, om børn og forældre oplever, at initiativet er meningsfuldt i dets nuværende form, og hvordan Veterancentret fremadrettet tilbyder det mest optimale initiativ for børn og forældre, samt hvordan der skabes de bedste vilkår for gruppeledere og frivillige til at afvikle samtalegrupperne.


Denne rapport tager udgangspunkt i de to først afviklede gruppeforløb, som blev gennemført i efteråret 2015 med børn i alderen 7-13 år. Datagrundlaget er baseret på spørgeskemadata fra børn og forældre samt interview med gruppeledere og frivillige fra Familienetværket. 

 

Denne videnskabelige udgivelse blev publiceret første gang i 2016 og overholder ikke Web Content Accessibility Guidelines. 

  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    31. oktober, 2016

Hent publikation