En mark, hvor man gennem et drivende røgslør fra en røggranat kan fornemme fem soldater.

Ved at sammenligne tidligere udsendte med en kontrolpopulation har man undersøgt, om veteraner oftere begår selvmord. Foto: Per Brønserud

Formålet med denne opgørelse er at undersøge, om veteraner udsendt med det danske Forsvar har en højere forekomst af selvmord sammenlignet med en matchet kontrolgruppe.

 

Metode

 
I denne undersøgelse er der anvendt registerdata for at undersøge forekomsten af selvmord efter hjemkomst blandt militært udsendte (veteraner), som har været på mission i perioden 1992-2014, sammenlignet med en matchet kontrolpopulation. Oplysninger om selvmord kommer fra Sundhedsdatastyrelsen, som administrerer Dødsårsagsregisteret. Kontrolpersonerne er matchet med veteranerne ud fra køn, fødselsår og første udsendelsesdato, og har ikke været udsendt.
 

Resultater

 
I undersøgelsesperioden er der registreret 56 selvmord svarende til 0,18 % af alle veteraner udsendt i perioden 1992-2014. Blandt de matchede kontroller er 0,22 % døde af selvmord. Risiko for selvmord var ens blandt alle veteraner sammenlignet med kontroller. Risiko for selvmord var højere blandt veteraner, der har været udsendt til Kroatien sammenlignet med de øvrige veteraner. Medianen for antal år efter første mission til udført selvmord var 10,26 år.
 

Konklusion

 
Veteraner har ikke større risiko for selvmord i forhold til en matchet kontrolgruppe. Dog er det en risikofaktor at have været udsendt til Kroatien i 1990’erne, i det Kroatienveteranerne har en større selvmordsrisiko end de øvrige veteraner i dette studie.
 
 
  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    31. oktober, 2016

Hent publikation