Veterancentret støtter hele familien før, under og efter udsendelse, men der findes også mange andre forskellige tilbud, du og din familie kan overveje. Nedenfor kan du se fem oversigter over en del af disse tilbud hos forskellige veteranaktører, tilbud i privat og offentligt regi samt hos hjælpeorganisationerne. De anførte indsatser er ikke underlagt kontrol eller kvalitetstilsyn fra Veterancentrets side.

 

Oversigterne har vi opdelt efter de forskellige målgrupper, tilbuddene henvender sig til: 

 

 
 

Tilbud til børn og unge

Børn, store som små, mærker også når deres forældre har det svært. Uanset om det er på grund af en udsendelse eller om det skyldes efterreaktioner, så kan børn og unge have brug for deres egne fællesskaber eller andre voksne at dele deres tanker og følelser med.Tilbud til børn og unge

Fonden Danske Veteranhjem yder professionel støtte til veteraner, der er blevet sårede i tjenesten – enten psykisk eller fysisk – samt til deres pårørende. Med pårørende menes her partner eller ægtefælle, forældre, søskende og børn.

 

De støtter således ikke kun veteranen selv, men også de pårørende, der kan være påvirkede af den skade, veteranen har lidt.

 

Læs mere på Fonden Danske Veteranhjems hjemmeside

Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn svigtes. Hverken af de nærmeste voksne eller af samfundet.

 

Fokusområderne hos Børns Vilkår er:

 

 • Psykisk mistrivsel

 • Skolesvigt

 • Digitale svigt

 • Omsorgssvigt

 

Målgruppen er børn og unge, men der er også tilbud til forældre og voksne pårørende.


Læs mere på Børns Vilkårs hjemmeside

I Klub veterankids på Bornholm mødes man med jævnaldrende, man møder forståelse og imødekommenhed, og man kan dele de svære spørgsmål med andre i samme situation.              

 

Klubben er inddelt i tre grupper efter alder. Man mødes en gang hver måned til en aktivitet kl. 16 og slutter af med at spise sammen.     

                                     

Et par gange om året inviteres hele familien med.

 

For yderligere oplysninger: Soldaterhjemsleder Lars Lund tlf. 21348483

 

Klub Veteran Kids har også deres egen Facebookside

Red Barnet er Danmarks største børnerettighedsorganisation.

 

Der findes godt 60 lokalforeninger over hele Danmark, hvor frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, naturen, og i lokale fællesskaber.

 

Læs mere på Red Barnets hjemmeside

 

 

 • Ungdommens Røde Kors

  Som en del af Ungdommens Røde Kors, udføres der socialt arbejde i 204 lokale afdelinger rundt om i landet.

  Ung på linje og Ung Online, er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år.

  Her kan man tale om sine problemer og de svære oplevelser, man bærer rundt på.

  Tilbuddet er åbent mandag til torsdag mellem kl. 19 og kl. 22

  Tlf. 70 12 10 00


 • Ventilen

  Ventilen er et tilbud til unge, der føler sig ensomme, og som gerne vil have hjælp til at komme ud af ensomheden.

  Tilbyder aktiviteter som fælles madlavning, fysiske aktivitet og spille sammen.

   

 • Gruppechat.dk

  Gruppechat.dk er et online rådgivningstilbud til unge i alderen 12-29 år. Gratis anonym gruppechat eller et gruppeforløb.

  Tilbuddet varetages af rådgivere med socialfaglig baggrund.


 • GirlTalk.dk

  Frivillig online rådgivning til piger mellem 12 og 24 år.

  Der tilbydes også psykologsamtaler, foredrag og grupper. • Familienetværket

  Familienetværket fungerer både landsdækkende og lokalt og drives af frivillige pårørende, som selv har eller har haft en soldat udsendt.

  Netværket er for alle på­rørende – uanset værn og rang.   

  Netværkets primære målgrupper er pårørende og familier til udsendte soldater, ikke skadede veteraner.

  De samarbejder med andre foreninger som Fonden Danske Veteranhjem, og henviser til deres tilbud.

  Familienetværket står desuden bag børnemedaljer til udsendtes børn, der uddeles løbende. • Pårørendevejviser.dk

  Pårørendevejviser er en oversigt over tilbud til børn og unge, som har en alvorlig fysisk eller kronisk syg forældre.

 

 


Tilbud til familier med børn

Der findes mange tilbud til veteranfamilier med børn. Både ferielejre, weekendture dagsudflugter og mulighed for at fejre årets højtider med andre familier. Der er også tilbud til familier, der har brug for ekstra støtte i en svær hverdag.Tilbud til familier med børn

Fonden Danske Veteranhjem yder støtte til veteraner, der er blevet sårede i tjenesten – enten psykisk eller fysisk – samt til deres pårørende. Med pårørende menes her partner eller ægtefælle, forældre, søskende og børn.


Fonden Danske Veteranhjems hjemmeside

Veterancaféerne er lokalt forankrede initiativer, som drives autonomt. Deres formål er at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner og pårørende og tilbyde dem et sted, hvor det er muligt at møde ligesindede på tværs af missioner.

Der tilbydes forskellige familiearrangementer, udflugter, weekendture og camps for veteraner og deres familier under de forskellige caféer.

 

I denne oversigt kan du finde en veterancafé i dit område

 

Er du i familie (eller ven) med en soldat, der snart skal udsendes? Så er Familienetværket måske noget for dig. Her kan du møde andre pårørende, få støtte, inspiration og gode oplevelser – eller støtte andre, hvis du har prøvet det hele før. Alle er velkomne. Læs mere på Familienetværkets hjemmeside www.familienetvaerket.dk

Vi støtter vores soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelse, for at ruste dem til udfordringerne ude og hjemme. Vi er klar til døgnet rundt at støtte kriseramte veteraner og deres pårørende.

 

Samtalegrupper (i samarbejde med Familienetværket)

Mens børnene og de unge er i samtalegruppe, har forældrene mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden.

 

Forløb hos Familieenheden

Forløbet kan bestå af vejledningssamtaler, familiesamtaler og individuelle samtaler.

 

Læs mere om de forløb vi tilbyder gennem Familieenheden

 

 

 • Fonden Danske Veteranhjem

  Fonden har etableret og driver fem veteranhjem i Danmark. Hjemmene har både aktiviteter for veteraner og for deres familier og pårørende.

   

  Fonden Danske Veteranhjem tilbyder blandt andet pårørendearrangementer på de respektive veteranhjem, som kun er for pårørende.

   

 • Veteranstøtten (Danmarks Veteraner)

  Veteranstøtten – tidligere kammeratstøtteordningen – drives i rammen af Danmarks Veteraner. Veteranstøtten tilbyder en række forskellige sociale arrangementer for veteraner og pårørende. Derudover tilbyder de mulighed for samtale med og støtte fra andre veteraner via deres døgntelefon.

   

  Veteranstøtten har løbende tilbud for veteraner og deres familier og pårørende (dagsture, weekendture og gensynsture).

  Deres arrangementer annonceres på deres hjemmeside, hvor der er en kalenderoversigt samt via et virtuelt landkort over alle deres aktiviteter i Danmark. • Kvindelige Veteraner

  Foreningen arbejder for kvinders vilkår og trivsel før, under og efter udsendelse. Det er en lokalforening under landsforeningen Danmarks Veteraner. 


  De tilbyder løbende aktiviteter, der er for hele familien. Primært er det shelterture, bål m.m. Deres aktiviteter findes på deres Facebookside. Derudover opfordres man til at melde sig ind i deres Facebookgruppe for at være helt opdateret på alle aktiviteter. • Veteranoasen

  Veteranoasen er et værested, der indeholder tilbud og daglige aktiviteter for veteraner i samarbejde med andre aktører inden for området. Værestedet drives af veteraner.

   

  Veteranoasen tilbyder friluftsoplevelser for veteraner og deres pårørende, og de arrangerer sommerlejr i samarbejde med andre aktører på veteranområdet.  

 

 • Røde Kors

  Røde Kors støtter socialt udsatte familier og arrangerer ferielejre for børn og voksne, der ellers ikke har mulighed for at få en ferieoplevelse sammen.

  Hvis man savner oplevelser, hygge og støtte til sig selv og sine børn, kan man blive en del af de lokale Røde Kors aktiviteter.

  Man kan få en frivillig familieven, som kan være en ekstra støtte til lektiehjælp, møder på skolen eller kommunen.

  Familienetværket, hvor børnefamilier og frivillige mødes en til to gange om måneden og spiser, spiller og tager på udflugter sammen.

 


Tilbud til dig som voksen pårørende

Som voksen pårørende til en skadet veteran, kan man have behov for at dele sine erfaringer og sætte ord på sine oplevelser med andre i samme situation. Muligheden for et fællesskab med andre der kan lytte og forstå kan være det der gør at man kan blive ved at støtte sin veteran.

 

 

Tilbud til voksne pårørende

Faktor 8 er et netværk for koner og kærester til traumatiserede veteraner med en tanke om ikke at stå alene med de udfordringer, der kan være i at leve sammen med en traumatiseret veteran fra Forsvaret.

Faktor 8 tilbyder blandt andet netværksgrupper for ægtefæller og kærester lokalt, og de har en kontaktmulighed døgnet rundt via mail.

 

Læs mere om Faktor 8

 

Vi støtter vores soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelse, for at ruste dem til udfordringerne ude og hjemme. Vi er klar til døgnet rundt at støtte kriseramte veteraner og deres pårørende.

 

Læs mere om vores tilbud

Fonden har etableret og driver fem veteranhjem i Danmark. Hjemmene har både aktiviteter for veteraner og for deres familier og pårørende.

 

Fonden Danske Veteranhjem tilbyder blandt andet pårørendearrangementer på de respektive veteranhjem, som kun er for pårørende.

 

Læs mere om Fonden Danske Veteranhjem

 

Familienetværket fungerer både landsdækkende og lokalt og drives af frivillige pårørende, som selv har eller har haft en soldat udsendt.

Netværket er for alle på­rørende – uanset værn og rang.     

  

Familienetværket deltager også i pårørendearrangementer inden udsendelser.

 

Netværket tilbyder blandt andet pårørendegrupper for PTSD-ramte veteraners pårørende i samarbejde med veterankoordinatorer. Dette gælder dog kun på udvalgte lokationer, hvor der er frivillige kræfter til at etablere og drive grupperne.   

 

I pårørendegrupperne bliver der lagt vægt på positive aktiviteter, sjov og hygge.              

 

Læs mere om Familienetværket

 

 • SIND

  SIND pårørenderådgivningstilbud er til dig, som er pårørende til en nærtstående med psykisk sygdom.

  Du kan være pårørende til en forælder, en ægtefælle, en søskende, dit barn eller en anden nærtstående.


 • Rådgivningsportalen

  Her kan du finde et gratis, kvalificeret rådgivningstilbud som passer til netop det, du søger. •  Kommunen 

  Flere kommuner tilbyder støtte, undervisning og rådgivning til pårørende – kontakt din kommune for yderligere information.

 


Særlige tilbud inden for psykiatri og psykiske problemstillinger

Hvis man oplever, at en presset hverdag efterhånden har sat sine spor, og man selv eller ens børn ikke længere trives, er der hjælp at hente. Det kan både være, fordi man lever sammen med et menneske med psykiatrisk diagnose og det påvirker en selv eller familiens børn, eller at man kan mærke, at den pressede hverdag nu påvirker ens job, familiens sociale liv eller børnenes skolegang.Særlige tilbud inden for psykiatri

Psykiatrifonden arbejder bredt for at bekæmpe psykisk sygdom og sikre bedre vilkår for de mange, som er ramt.

 

Fondens arbejde udføres gennem oplysning, politisk arbejde og samarbejde med kommuner og NGO'er

 

Psykiatrifonden tilbyder professionel rådgivning, hvor man både kan ringe, chatte eller skrive ind.

 

Læs mere på Psykiatrifondens hjemmeside

Team Børn og Unge under Center for Pårørende i Region Nordjylland hjælper familier, hvor mor eller far har en psykisk sygdom. Dette gør de, fordi psykisk sygdom ikke kun påvirker den, der har en diagnose, men også de andre i familien.

 

Der tilbydes samtalegrupper og familiesamtaler samt vejledning og sparring til forældre og netværk.

 

Kontakt:

Man kan blive henvist af læge eller anden fagperson.

Man kan henvende sig selv via telefon eller mail.

OBS: Det er det et krav, at mindst én i familien bor i Region Nordjylland.

 

Læs mere om Center for Pårørende

 

 

Børns Vilkår kæmper for at ingen børn svigtes. Hverken af de nærmeste voksne eller af samfundet.

 

Fokusområder er:

 • Psykisk mistrivsel

 • Skolesvigt

 • Digitale svigt

 • Omsorgssvigt

 

Målgruppen er børn og unge, men der er også tilbud til forældre og voksne pårørende.

 

Læs mere på Børns Vilkårs hjemmeside

 

Headspace tilbyder rådgivning til alle børn og unge mellem 12-25 år.

 

Der tages udgangspunkt i en bestemt samtalemodel, og det er muligt at være anonym, hvis man ønsker det.

 

Alle rådgivere i Headspace er frivillige.

 

Ved behov skabes der bro til andre, der kan hjælpe den unge videre.

 

Læs mere på hjemmesiden headspace.dk

 

Red Barnet er Danmarks største børnerettighedsorganisation.


Har godt 60 lokalforeninger over hele Danmark, hvor frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, naturen, og i lokale fællesskaber.

Det Nationale Sorgcenter tilbyder gratis psykologhjælp for alle pårørende og efterladte over 13 år, som har en forælder, en søskende, et barn, en partner eller ægtefælle, der er alvorligt syg eller død.

 

Målgruppen er alle, der oplever sorg som komplicerer og risikerer at ødelægge livet.

 

Sorgvejviser.dk er en portal med overblik over samtlige gratis sorgtilbud.

 

 • Bedre Psykiatri

  Kæmper for bedre behandling til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

  Tilbyder telefonrådgivning for alle, der er pårørende til et menneske med psykisk sygdom.

  Har et onlineunivers for børn og unge, der er pårørende til en forælder eller søskende med psykisk sygdom.
 • SIND

  SIND pårørenderådgivningstilbud er til dig, som er pårørende til en nærtstående med psykisk sygdom.

  Du kan være pårørende til en forælder, en ægtefælle, en søskende, dit barn eller en anden nærtstående.

 

 • AngstTelefonen

  Tilbud under angstforeningen, der rådgiver om angst, både til dem der kæmper med angst, og dem som er tæt på.

   

  Tilbuddet er både til børn, unge og forældre. Telefonnummeret til AngstTelefonen er 82 30 60 70

   

   

 


Særlige tilbud i forbindelse med misbrug

Hvis ens pårørende kæmper med misbrug, kan man både som partner, barn eller forælder have brug for støtte og vejledning for at kunne tackle hverdagen. 

Hvis man selv eller ens børn er kommet ud i et skadeligt forbrug af enten alkohol eller euforiserende stoffer på grund af en svær situation, er der mulighed for både støtte og behandling.Særlige tilbud i forbindelse med misbrug

Enhver borger har ret til gratis, ambulant behandling for et eventuelt overforbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Kommunerne har behandlingsgaranti. Kontakt din hjemkommune eller besøg deres hjemmeside for at se, hvilke muligheder de tilbyder.

Novavi tilbyder behandling og samtaler til unge, som både kan foregå i grupper eller individuelt. Et forløb strækker sig over 10 -14 gange.

 

Novavi har både behandlingsforløb, der er målrettet børn og unge under 25 år, der har forældre med alkohol- eller rusmiddelproblemer samt forløb tilpasset .

 

Forældre eller nær voksen til en med rusmiddelproblemer, kan også søge råd og vejledning.

 

Læs mere på Novavi.dk

Barnets Blå Hus, er et behandlings- og støtte tilbud for børn, unge og deres familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- og stofmisbrug.

 

De hjælper unge ud af misbrug og hjemløshed, og hjælper deres pårørende.

 

Læs mere om misbrugsbehandling og botilbud gennem Blå Kors

Læs mere om Barnets Blå Hus - hjælp til børn og unge fra hjem med misbrugsproblemer og deres familier

 

Foreningen TUBA er specialiseret i at hjælpe børn og unge, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug.

Foreningen er en del af Blå Kors.

 

Tilbyder terapi og rådgivning af unge, der er børn af alkohol- og stofmisbrugere.

Tilbuddene er gratis og er henvendt til unge mellem 14-35 år.

 

Læs mere på tuba.dk

 

 

 • U-Turn (Københavns Kommune)

  Tilbuddet gennem U-Turn er rettet til borgere bosiddende i Københavns Kommune, hvor alkohol, stoffer og hash fylder for meget og som gerne vil gøre noget ved det.


  Tilbuddet omfatter åben og anonym rådgivning samt forældregrupper.

 

 • Fri af Misbrug (Familierådgivning)

  Fri af Misbrug tilbyder rådgivning til helt almindelige forældre, som føler, at rusmidler fylder for meget for dem selv eller deres partner.

   

 • Netstof.dk

  Netstof.dk er en hjemmeside, hvor man kan få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

   

  Man kan deltage i debatfora, få rådgivning, læse artikler og få hjælp til at komme videre i sin situation.

   

  Tilbuddet er målrettet unge mellem 15 og 24 år.
   

   

 
Sidst opdateret 27. oktober, 2023 - Kl. 12.16