Samtalegruppe for børn og unge i Høvelte, efterår 2021

I samtalegrupperne for børn og unge er der lagt lege og aktiviteter ind, som er målrettet børnenes alder. Det hjælper med til at opbygge tillid blandt børnene. Foto: Nicolas Egedorf

Børn og unge kan nemt føle sig alene med deres bekymringer og tanker, når mor eller far er ramt af en psykisk krigsskade efter udsendelse. Det kan også være svært at være barn eller ung i en familie, hvor en forælder – på grund af udsendelse – eller af andre årsager er væk hjemmefra i længere perioder.
Det kan føles, som om ingen andre har det på samme måde eller oplever de samme svære ting i hverdagen.


Derfor kan det være rigtigt rart og meningsfuldt at mødes med andre, som er i samme situation. Det kan gøre, at følelsen af at være alene bliver mindre, og det kan gøre det nemmere at forstå ens egne tanker og bekymringer. Man kan også lære af andres konkrete erfaringer.


Veterancentret tilbyder i samarbejde med Familienetværket et frirum for børn og unge i alderen 8-12 og 13-16 gennem samtalegrupper.


Mens børnene eller de unge er sammen i gruppen, har forældrene mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden. Nogle gange vil der være arrangeret oplæg for forældrene om, hvordan de eksempelvis støtter deres børn og unge i hverdagen.

 

Man kunne nærmest se, at børnene voksede, når de sad og turde fortælle deres historie. Og bagefter sidder der tre andre børn og siger "sådan er det også hjemme hos mig".

Gruppeleder fra samtalegrupperne.


Veterancentret arbejder løbende på at oprette samtalegrupper rundt omkring i landet. Hold dig opdateret her på hjemmesiden.

Du kan blive klogere på vores samtalegrupper ved at downloade vores publikation eller se vores film længere nede på siden. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om de kommende samtalegrupper.


Download vores publikation om samtalegrupper for børn og unge


I filmen herunder kan du få et indblik i, hvad en samtalegruppe er samt, hvad du og dine børn får ud af at være med.

 

Samtalegrupper

  • Samtalegrupperne mødes otte-ni gange i løbet af enten forår eller efterår.
  • I samtalegrupperne mødes seks til otte børn og unge med hinanden en aften om ugen som oftest fra 17-19. Både aftensmad og transportudgifter bliver dækket for jer.
  • Gruppen sættes i gang med forskellige aktiviteter af Veterancentrets medarbejdere, som er specialiserede børne- og ungerådgivere og socialrådgivere.
  • I gruppen taler børn og voksne om bekymringer og oplevelser med at have en forælder, der har været udsendt, og laver forskellige øvelser og lege.

Børn og unge kan hurtig føle sig alene med deres bekymringer og tanker. Det kan føles, som om ingen andre har det på samme måde eller oplever de samme svære ting i hverdagen.Derfor kan det være rigtigt rart og meningsfuldt at mødes med andre, som er i samme situation. Det kan gøre, at følelsen af at være alene bliver mindre, og det kan gøre det nemmere at forstå ens egne tanker og bekymringer. Man kan også lære af andres konkrete erfaringer.

Mens børnene eller de unge er sammen i gruppen, har forældrene mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden, læse en bog og lignende. Nogle gange vil der være arrangeret oplæg for forældrene om, hvordan de eksempelvis støtter deres børn og unge i hverdagen. En frivillig fra Familienetværket vil så vidt muligt være til stede hver gang.

Samtalegruppen bliver sammensat efter modenhed og alder, men er primært et tilbud til børn og unge i alderen 8-12 år og 13-16 år. Inden grupperne starter, inviteres både barnet eller den unge og forældrene til en forsamtale.

 

Her afdækkes det, om tilbuddet er relevant for jer, ligesom I også kan høre mere om gruppen og blive klogere på det praktiske. Er dit barn under 8 år, kan du stadig kontakte Veterancentret for at høre nærmere om, hvordan du kan støtte dit barn.

 

Kommende samtale-grupper

Du kan se kommende samtalegrupper for børn og unge nederst på denne side

Sidst opdateret 2. januar, 2024 - Kl. 13.43