Mand står foran en gruppe af børn, der står i en halvcirkel rundt om ham. Han holder en blå fjer i sin hånd, mens han taler. Børnene kigger opmærksomt, nogle rækker hånden op.

I samtalegrupperne for børn og unge er der lagt lege eller aktiviteter ind målrettet børnenes alder, som kan opbygge tillid blandt børnene. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Nogle veteraner oplever at være fysisk eller psykisk påvirket af en udsendelse. Det kan være træthed, manglende overskud eller det at blive hurtigt sur.

 

Selvom man som voksen kan prøve at skjule det over for børnene, fornemmer de ofte, at der er noget galt. Derfor tilbyder Veterancentret i samarbejde med Familienetværket et frirum for børn og unge i alderen 8-12 og 13-16 gennem samtalegrupper.

 

Man kunne nærmest se, at børnene voksede, når de sad og turde fortælle deres historie. (...) Og bagefter sidder der tre andre børn og siger, ‘sådan er det også hjemme hos mig’.

Gruppeleder fra samtalegrupperne.

 

Samtalegrupper

  • Samtalegrupperne mødes ni gange i løbet af enten forår eller efterår og har en opfølgningsgang cirka tre måneder efter gruppens afslutning.
  • I samtalegrupperne mødes seks til otte børn og unge med hinanden en aften om ugen som oftest fra 17-19. Både aftensmad og transportudgifter bliver dækket for jer.
  • Gruppen sættes i gang med forskellige aktiviteter af Veterancentrets medarbejdere, som vil være en specialiseret børnerådgiver og en socialrådgiver eller en psykolog.
  • I gruppen taler børn og voksne om bekymringer og oplevelser med at have en forælder, der har været udsendt, og laver forskellige øvelser og lege.

Børn og unge kan hurtig føle sig alene med deres bekymringer og tanker. Det kan føles, som om ingen andre har det på samme måde eller oplever de samme svære ting i hverdagen.Derfor kan det være rigtigt rart og meningsfuldt at mødes med andre, som er i samme situation. Det kan gøre, at følelsen af at være alene bliver mindre, og det kan gøre det nemmere at forstå ens egne tanker og bekymringer. Man kan også lære af andres konkrete erfaringer.

Mens børnene eller de unge er sammen i gruppen, har forældrene mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden, læse en bog og lignende. Nogle gange vil der være arrangeret oplæg for forældrene om, hvordan de eksempelvis støtter deres børn og unge i hverdagen. En frivillig fra Familienetværket vil så vidt muligt være til stede hver gang.

Samtalegruppen bliver sammensat efter modenhed og alder, men er primært et tilbud til børn og unge i alderen 8-12 år og 12-16 år. Inden grupperne starter, inviteres både barnet eller den unge og forældrene til en forsamtale.

 

Her afdækkes det, om tilbuddet er relevant for jer, ligesom I også kan høre mere om gruppen og blive klogere på det praktiske. Er dit barn under 8 år, kan du stadig kontakte Veterancentret for at høre nærmere om, hvordan du kan støtte dit barn.

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 15.45