Vissent blad ligger på en bænk.

I tilfælde af dødsfald under tjeneste vil myndighederne i en række tilfælde afholde udgifter til hjemtransport og begravelse af omkomne medarbejdere. Foto: Unsplash

Udgifter til begravelser er som udgangspunkt et privat anliggende. Grundet de særlige vilkår, der er forbundet med at være ansat inden for Forsvarsministeriets område, kan myndighederne i en række tilfælde afholde udgifter til hjemtransport og begravelse af omkomne medarbejdere.


Myndighederne afholder eksempelvis udgifter til hjemtransport og begravelse, når dødsfaldet er sket, mens medarbejderen befandt sig uden for sit hjemland i forbindelse med tjeneste inden for Forsvarsministeriets område. Det samme gør sig gældende, hvis dødsfaldet er sket, mens medarbejderen befandt sig inden for sit hjemlands grænser og i væsentlig afstand fra sin bopæl i forbindelse med tjeneste inden for Forsvarsministeriets område.


Læs hele bestemmelsen om afholde af udgifter i forbindelse med begravelse, hjemtransport mv. i forbindelse med dødsfald

 

 

 

Sidst opdateret 17. april, 2024 - Kl. 13.59