Langhåret blond kvinde står i et køkken med et blebarn i favnen.

Inden udsendelsen er det en god idé at have vendt, hvilke praktiske løsninger der kan gøre hverdagen nemmere for dine pårørende derhjemme.

En udsendelse berører ikke kun dig, men også dine pårørende. Derfor er det en god investering at bruge tid på at lave forberedelser sammen med familien inden din udsendelse.

 

Nogle pårørende synes, det er godt, at soldaten tager af sted for at opleve nyt og gøre en forskel. Nogle er knap så glade og føler sig måske usikre med hensyn til udsendelsen og dens konsekvenser på hjemmefronten, og atter andre er direkte imod. Det er vores anbefaling at ... hvad skal jeg gøre ved det.


Ventetiden inden afrejse

 

Tiden op til udsendelsen kan være en travl og belastende tid, hvor praktiske ting og forhold på hjemmefronten skal planlægges. Desuden kan det føles frustrerende at gå og vente på selve adskillelsen.

 

Når I har indstillet jer på at være væk fra hinanden, kommer der måske et tidspunkt, hvor I bare gerne vil have adskillelsen overstået. Andre oplever tiden op til afrejsen meget frustrerende og gruer for den dag, soldaten rejser.

 

Fælles for alle familier er, at de praktiske forberedelser gør udsendelsen nemmere at komme igennem. De, der bliver tilbage, har brug for at få klarhed over eventuelle nye arbejdsopgaver og ansvarsområder på hjemmefronten. Det kan være rutinemæssige opgaver, du måske ikke tidligere har haft ansvar for: bil, havearbejde, forsikringer, bankforhold eller lignende.

 

At få snakket om disse forhold og måske få lavet huskelister eller aftaler, opleves af de fleste som en lettelse – både af dem, der udsendes, og dem, der bliver tilbage.


Hvor skal du hen?

 

Derudover har mange pårørende et stort behov for at få informationer om, hvordan det er at være i missionsområdet, hvordan en ganske almindelig dag forløber, og hvordan missionsområdet er geografisk og klimatisk.

 

Som soldat, der er i fuld gang med den militære træning, er det let at overse de pårørendes behov for informationer, men det er en god idé at sætte god tid af til at tale om udsendelsen.

 

Har du børn, kan det være godt givet ud at besøge barnets børnehave eller skole for at fortælle om dit arbejde. Det giver kammerater og lærere et indblik i, hvad dit barn nogle gange går og spekulerer på.


Jeres fremtidige kommunikation

 

I de fleste missionsområder er der i dag internetdækning. Det er der mange fordele ved, men også udfordringer. Som udsendt kan man få en følelse af at befinde sig i to verdener, men fysisk kun være tilstede i den ene. Samtidig kan dem derhjemme have en forventning om hyppig kontakt, fordi det rent teknologisk er muligt.

 

Det kan været en god idé, på forhånd at forventningsafstemme, hvor ofte og hvornår I har kontakt. Mange aftaler inden afrejsen, hvad de vil fortælle hinanden under udsendelsen. Nogle vælger kun at fortælle om dagligdags og positive oplevelser, fordi man er så langt væk fra hinanden, at det alligevel ikke rigtigt er muligt for den anden at gøre noget ved problemerne.

 

Andre er enige om, at det skal være ok også at give udtryk for mere belastende oplevelser, eller at de er kede af det. Nogle er i tvivl om, hvor meget de skal sige eller skrive om de mindre positive oplevelser, og vælger eksempelvis at skrive dem ned i en dagbog, der kan bruges som udgangspunkt for en snak på et senere tidspunkt, når man igen er sammen. Det vigtige er, at I finder og aftaler en måde, der passer jer.

Sidst opdateret 27. maj, 2020 - Kl. 10.18