Veterancentret

De frivillige aktører spiller en betydningsfuld rolle i forhold til veteraner og deres familier. Foto: Veterancentret

Frivilliguddannelsen er for alle med kendskab til veteranområdet og et ønske om at være frivillig for veteraner. Der vil særligt blive lagt vægt på, hvordan du som frivillig passer på dig selv i relationen til den sårbare veteran.

 

Du vil lære samtaleteknikker og få redskaber til at håndtere mindre konflikter og bevare den gode relation, når samarbejdet bliver udfordret af veteranens følelser og adfærd.

 

På uddannelsen får du rig mulighed for at udveksle erfaringer og skabe netværk med andre frivillige på veteranområdet.

 

Undervisningsdage:

 • 7. september
 • 8. september

På kurset lærer du at:  

 • Vurdere specielle behov for støtte og inddrage relevante ressourcepersoner.
 • Forstå veteranens tankemønster, følelser og adfærd, for at understøtte en succesfuld relation.
 • Forstå etik, roller, relationer og positioner i frivilligrollen, samt viden om vigtigheden af at passe på sig selv som frivillig.
 • Identificere, forebygge og håndtere lette konflikter, for at vælge relevante metoder i forlængelse heraf.
 • Genkende særlige problematikker, reflektere over egen frivillige indsats, for at vælge og anvende handlemuligheder.
 • Vurdere behovet for inddragelse af yderligere indsatser, samt bringe denne viden i spil over for veteranen.
 • Forstå grundlæggende viden om de lovgivningsmæssige forhold der gælder i det frivillige arbejde.

Videregående frivilliguddannelse
Når du har gennemført den grundlæggende frivillighedsuddannelse kan du deltage i et videregående modul, her kan du bygge videre på de kompetencer, du opnået på uddannelsen.

 

På det videregående modul er der fokus på at håndtere de vanskelige konflikter, samt hvor du som frivillig kan søge hjælp og sparring. På uddannelsen vil du desuden blive klædt på til at tage de svære samtaler om bl.a. selvmord og afhængighed. 

 • Lokation

  Antvorskov Kaserne Charlottedal Allé 4 4200 Slagelse

 • Hvornår

  Start: 7. september, 2024 - Kl. 09.00

  Slut: 8. september, 2024 - Kl. 13.15

 • Tilmeld