[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Formålet med Forsvarets Veteranforum er gennem udveksling af erfaringer og viden at koordinere indsatsen på veteranområdet med afsæt i identificerede problemstillinger og få afstemt gensidige forventninger.   

Forummet er oprettet med henblik på, at forsvaret i dialog med de frivillige og faglige organisationer kan optimere den del af veteranområdet, som forsvaret er ansvarlig for.

Målsætningen for Forsvarets Veteranforum er tredelt. Det skal:
 
  1. fremlægge forsvarets samt de frivillige og faglige organisationers intentioner og holdninger på veteranområdet, således at der opnås forståelse for baggrunden for de enkeltes virke og dermed øge muligheden for at koordinere indsatsen
  2. gennemføre en gensidig orientering, dele viden og erfaringer om igangværende og planlagte aktiviteter samt fremlægge idéer til fremtidige initiativer for at synkronisere indsatsen og dermed skabe en øget synergi på området
  3. klarlægge problemområder og fremkomme med anbefalinger i forsvarets regi, så der dannes grundlag for prioritering af forsvarets samlede veteranindsats.