[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Blandt de tiltag, som helt eller delvist er blevet tildelt midler, er afholdelse af koncert på Christiansborg Slotsplads i forbindelse med flagdagen 5. september 2012, gennemførelse af veteransommerferielejr, juleaftensarrangement, maratonløb, aktiviteter og udflugter for veteraner, pårørende og børn, støtte til monumenter og mindesmærker samt støtte til udarbejdelse af orienteringsmaterialer henvendt primært til veteraner og pårørende.

Tiltagene skal alle have en forebyggende, støttende eller informerende karakter for kommende og nuværende veteraner og pårørende for at opnå tildelingen af puljens midler.

Veterancentrets veteransekretariat har i alt modtaget 29 ansøgninger på beløb op til 250.000 kr. fra 21 organisationer, foreninger, myndigheder, fonde, privatpersoner og virksomheder. Der er ansøgt for et samlet beløb på 6.655.100 kr., hvor Veterancentret har valgt at imødekomme ansøgningerne på op til 250.000 kr. for et samlet beløb på 693.500 kr.

Ansøgningerne over 250.000 kr. bliver behandlet i forligskredsen ultimo januar 2012, hvorefter der vil blive truffet afgørelse blandt ansøgerne.

Veterancentret offentliggør muligheden for at indsende ansøgninger primo maj 2012, hvor ansøgningsfristen vil blive primo oktober 2012. Veterancentret opfordrer desuden til at holde sig orienteret via hjemmesiden.