[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

På Kastellet i København højtideligholdes Flagdagen af det officielle Danmark med deltagelse af Kronprinseparret, Folketinget og Forsvaret med flere. Men over hele landet fejres dagen.

Læs mere om Flagdagen 2012.  

Foreløbigt program

Bornholm
Flagdagen markeres ved et arrangement i Rønne med parade ved mindestenen på Munch Petersensvej.  Arrangementet opdateres senere.
 
Frederiksberg
16.00:  Velkomst v. borgmester Jørgen Glenthøj
16.10: Tale v. oberst Ejgil Schønning, Hærens Officersskole
16.15:  Formand for veteranhjemmet Lars Boe Nielsen præsenterer Rådhuspladsens tilbud
16.20 – 20.00:  Alle stande på Frederiksberg Rådhusplads er åbne:
• Besøg Forsvarets Sundhedstjeneste sanitetstelt og se en pansret ambulance
• Kom helt tæt på Flyvevåbnets F16 jager og se Søværnets Jubilæumsudstilling
• Besøg Den Kongelige Livgardes stande og Hærens Officersskoles stand
• Se kortfilmen ”Danmark i Afghanistan” i Forsvarets store udstillingsvogn
• Besøg Dansk Flygtningehjælps stande
• Mød repræsentanter for Danske Soldater Foreningers Landsråd, De danske Forsvarsbrødre, Folk & Forsvar og KBH Soldaterforeningers Samvirke i soldaterforeningsteltet
• Få en kop kaffe og en snak med veteraner i Veteranhjemmets stand
16.20: Musikalske indslag ved Livgardens Gamle Tambourer
18.00: Musikalske indslag ved Kvindelige Marineres Musikkorps
20.00 -22.00 (KRÆVER BILLET) Koncert med ”Veteranerne” i Frederiksberg Rådhushal. ”Veteranerne” tæller tre af de ”gamle” Shubber der i 2012 spillede flere koncerter for vores udsendte soldater i Afghanistan. I aften vil de spille de største hits fra Shu-bi-dua. 

Frederikshavn:
Flaghejsning, taler, afgivelse af salut for indbudte gæster og tjenestegørende. Hjemmeværnets Musik-  og Tamburkorps Vendsyssel musicerer. Fælles morgenbuffet. 
 
Grenaa
9.00: Arrangement med flaghejsning ved Grenaa Marineforening, Klitvej 2 
          Efterfølgende brunch-arrangement i Marinestuen.
 
Haderslev
9:00: Parade hvor et fanekommando medvirker, og Slesvigske Musikkorps spiller. 10.00: Chefen for Garnisonsstøtteelementet modtager paraden, taler og lægger Hærens Krans ved mindesmærket.
10.10: Borgmester Jens Chr. Gjesing taler.
10.30: Brunch i cafeteriet for alle deltagerne
 
Hirtshals
7:00: Hirtshals Marineforening hejser flaget kl. 07.00 ved Marinestuen. Efterfølgende er der morgenkaffe.

Hobro
Forventer at gennemføre Flagdagsarrangement i samarbejde med De Blå baretter.
Flaghejsning ved Borgmesterkontoret.  

Horsens
19.00: blomsternedlæggelse og flaget nedtages ved mindestenen på Horsens Havn. Efterfølgende aftenkaffe i Marinestuen.

Holstebro:
15.15: Opstilling på paradeplads (Dragonkasernen
15.30: Parade på paradepladsen. Chefen for Jydske Dragonregiment oberst Kurt Mosgaard taler. Regimentets faldne mindes.
15.45: March gennem byen til Holstebro kirke.
16.30:Mindegudstjeneste i Holstebro kirke, hvor faldne i mission mindes. Borgmesteren i Holstebro H.C. Østerby taler. 

Alle er velkomne til at deltage i programmet. Efter gudstjenesten vil der være sammenkomst i sognehuset.

Hjørring
08.00: Hjørring Marineforening hejser flaget ved Marinestuen, Karolinesvej 54, med efterfølgende kaffe med rundstykker. 
 
Jyllinge
17.30:  Mindehøjtidelighed og blomsternedlæggelse ved soldatergraven på Jyllinge Kirkegård – efterfulgt af en andagt i Jyllinge Kirke. Efter andagten byder menighedsrådet på kaffe + sandwiches i Laden.

Korsør
08.00 - 10.00: Flaghejsning, reveille ved Søværnets Tamburkorps og reception, hvor blandt andet borgmester i Slagelse Lis Tribler er en af talerne. Efterfølgende fælles morgenbord for indbudte gæster og tjenestegørende.

København
10.00-11.00 kransenedlæggelse ved monumentet i Kastellet
11.00-17.30 Tøjhusmuseets Afghanistan-udstilling (gratis adgang på flagdagen)
14.00-15.00 mindegudstjeneste i Holmens Kirke (kræver adgangskort)
15.30-16.30 parade på Christiansborg Slotsplads
16.30-17.30 reception ved Folketinget (årets udsendte og deltagere ved mindegudstjenesten).

Køge
18.00: Paraden starter ved Katekismusstræde mellem Køge Kirke og sct. Nicolai skole. Paraden fortsætter til Køge Torv, hvor Borgmesteren blandt anet er en af talerne.  Efter talerne forsætter paraden ned til Køge Havn, hvor der vil være mulighed for at få noget til ganen i Marinestuen.

 
Morsø
Morsø Marineforening markerer flagdagen ved et arrangement i Marinestuen. Borgmester og andre repræsentanter for Morsø Kommune inviteres. Flaghejsning, tale og efterfølgende traktement.
 
Nykøbing F
Kl. 16.30 : parade gennem Nykøbing F til Bibliotekshaven, hvor mindestenen afsløres. Efterfølgende er der reception på Biblioteket

Næstved
18:00 - 18:20: Møde på Munkebakken ved stenen.
18:20 - 18:30: Opstilling til parade.
18:30 - 18:35: Velkomst v/Anders Henriksen
18:35 - 18:45: Tale v/ Helge Adam Møller derefter lægning af blomster
18:50 - 19:00: Afmarch – Teatergade- Jernbanegade- Sct. Mortens Kirke
19:00 - 19:05: Indmarch i Sct. Mortens Kirke
19:05 - 19:35: Gudstjenste v/ sognepræst Søren Fahnøe.
                        Musikkorps spiller i kirken
19:40 -19:50:  Afmarch – Sct. Mortensgade - Grønnegade
1950: Sydsjællandske Soldaterforeninger byder på en forfriskning i
form af sandwich og lidt at drikke i Musikstalden.

Alle er meget velkomne og kender man nogle andre veteraner, så er de også meget velkommen. Tilmelding er nødvendig og skal ske til sekretaer@sscs.dk eller tlf.: 4079 2895 senest den 27. august 2012.


Odense
19.30: Arrangement  i Ansgar Anlæg. Talere: Fungerende garnisonskommandant oberstløjtnant Keld Madsen og byråds- og folketingsmedlem Lars Chr. Lilleholdt. Efter arrangementet er Garnisonskommandanten ved soldaterhjemmet Dannevirke vært  til en kop kaffe. 

Sjællands Odde
Flaghejsning og efterfølgende morgenbuffet og briefing om VBK virksomhed og rundvisning på VBK område for gæster. 
 
Stevns
Arrangement ved Halifax-stenen ved Højeruplund med deltagelse fra Hjemmeværnet, gamle FN-soldater samt områdets soldaterforeninger og Stevns Marineforening.
 
Sønderborg
16.00:  Ceremoni med taler fra chefen Hærens sergentskole, borgmesteren, samt tidligere udsendt soldat. Musikalsk underholdning.
16.30:  Sønderborg kommune er vært ved et glas vin i forhallen på rådhuset.
17.30:  Gudstjeneste i Sct. Marie Kirken
18.30:  Fællesspisning Sønderborg kaserne (kræver tilmelding)

Varde
10.15: Parade - alle deltagere mødes ved P-plads ved Vestervold
11.00: Fg. GK taler
11.15: Borgmesteren taler
11.25 Paraden afsluttes

Viborg
19.00:  Andagt i Viborg Domkirke v/flyverpræst Kåre Egholm Pedersen.     
Herefter samling på Kongehyldningsplænen, hvor chefredaktør Lars Norup taler – med efterfølgende kransenedlæggelse.
 
Vordingborg
Et flagdagsarrangement er under forberedelse på Vordingborg Kaserne.
 
Aalborg
14.30: Kransenedlægning ved Soldatens sten.
16.15: Parade på Gl.Torv, Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller.Hovedtaler: Lene Espersen, MF (KF).
17: March gennem byen –
17.30:  Gudstjeneste i Budolfi Kirke v/domprovst N.C. Kobbelgaard.
18.15 reception på Aalborg Rådhus.
 
Århus
8.00: Flaghejsning og fællesmorgenmad. (kræver tilmelding senest d. 22. august)
            Tale af Aarhus Borgmester.
10.15: Arrangement i Mindeparken:
            Marinehjemmeværnets musik- og tamburkorps underholder
            Velkomst ved borgmester Jacob Bundsgaard.
            Greve Ingolf taler for vore udsendte.
            Musikkorpset underholder.
            Afsløring af Monument for Danmarks udsendte
            Tattoo ved Hjemmeværnets Eksercitshold Østjylland
Herefter et let traktement i restaurationen på Jydsk Væddeløbsbane.