[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Puljen støtter aktiviteter og tiltag der:

  • har til formål at anerkende 
veteraner i forbindelse med hjemkomstparader, mindehøjtideligheder, flagdag og lignende.
  • forebygger, støtter eller informerer nuværende og kommende veteraner samt pårørende.
  • i tråd med veteranpolitikkens formål understøtter veteranarbejdet.
  • anerkender Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens indsats i internationale operationer.

Vil du søge?

Hvis du ønsker at søge 8 millioner kroner puljen for initiativer til gennemførelse i 2013, skal du udfylde og sende ansøgningsskemaet til vetc-ktp-vca@mil.dk.  Deadline er 1. oktober 2012.

Bag om 8 millioner kroner puljen

Det er forligspartierne, som har etableret puljen i forbindelse med   forsvarsforliget 2010 – 2014.

Forsvarsministeriet har bestemt, at Veterancentret afgør ansøgninger om beløb på op til 250.000 kroner, mens ansøgninger om beløb over kr. 250.000 forelægges forligspartierne til afgørelse.

For detaljeret information kan du læse Veterancentrets bestemmelse 449-X.