[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

De 120 veteraner, som allerede har fået tilbudt medaljen, har alle fået anerkendt deres psykiske skader som følge af udsendelsen som arbejdsskader ved arbejdsskadestyrelsen. I den kommende tid vil også flere veteraner med psykiske skader få tilbudt medaljen.  

Chef for Veterancentret Jette Ammar Kristoffersen udtaler:

- Medaljen til psykisk sårede krigsveteraner er ikke noget, man siger tillykke med. Tildelingen af medaljen er derimod en måde fra det danske samfunds side at sige tak på – dels for den store indsats veteranen har ydet, dels for det store offer veteranen har bragt. Derfor er det helt på sin plads, at fysisk og psykisk sårede krigsveteraner nu ligestilles.

Læs mere om den cirkulære om tildeling af ”Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste”.