[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

I tråd med tidligere analyser (USPER PSYK) bekræfter analysen, at langt størstedelen af de danske veteraner er modstandsdygtige overfor PTSD, men at en mindre gruppe af veteraner er særlig sårbare for at udvikle PTSD efter udsendelse.

Det nye i analysen er, at forekomsten af PTSD blandt denne mindre gruppe af veteraner kan hænge sammen med veteranens opvækstbetingelser i barndommen. Og endvidere, at nogle af veteranernes niveau af PTSD-symptomer rent faktisk faldt, mens de var udsendt.

Omkring 13 procent af veteranerne i analysen viste en forbedring i PTSD-symptomer under udsendelsen. Det vil sige, at de havde en del PTSD-symptomer inden udsendelsen, hvilket aftog i de første måneder under og lige efter udsendelsen for derefter at stige, da de var hjemme igen. Dette mønster af symptomer er aldrig blevet observeret før.

Dårlig barndom kan give større risiko for at udvikle PTSD

Nogle af de danske veteraner, som udviklede PTSD-symptomer, var mere tilbøjelige til at have oplevet følelsesmæssige problemer og traumatiske begivenheder forud for udsendelsen, særligt i barndommen. Noget tyder på, at forekomsten af PTSD-symptomer derfor ikke alene er påvirket af traumatiske krigsoplevelser, men i høj grad også af barndomsoplevelser med bl.a. fysisk og psykisk vold. Denne gruppe af veteraner var også mindre veluddannede end de mere robuste og modstandsdygtige veteraner.

- Resultaterne er interessante og giver os et godt videngrundlag at arbejde videre på, men det er vigtigt at understrege, at det ikke betyder, at en dårlig barndom er ensbetydende med, at man som soldat udvikler PTSD senere hen. Det indikerer alene, at denne gruppe af soldater har en større risiko end andre, siger Mette Bertelsen, ph.d. og chef for Videncentret ved Veterancentret og tilføjer:

- I undersøgelsen har vi indtil videre kun fulgt veteranerne op til 7-8 måneder efter hjemkomst, og det er derfor endnu ikke muligt at sige noget om den langsigtede udvikling af PTSD blandt danske soldater efter udsendelse. Vi anerkender, at nogle veteraner er særligt sårbare på denne baggrund og det vil vi nu fremadrettet undersøge nærmere.

En yderligere opfølgning på soldaterne finder sted ca. 2,5 år efter hjemkomst og forventes at kunne bidrage betydeligt til den eksisterende viden om forekomst og forløb af PTSD og andre psykiske og sociale problemer blandt danske hjemvendte soldater. Denne opfølgning sker via et forskningsprojekt, som for nyligt har modtaget knap 1 mio. kr. i støtte fra TrygFonden.

Analysens resultater vil senere på året blive publiceret som en videnskabelig artikel i det internationalt anerkendte tidsskrift ’Psychological Science’.