[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Det er ikke første gang de skadede danske veteraner fra Team Veteran løber sammen med de tidligere amerikanske marinesoldater. Siden 2010 har Team Veteran deltaget i både New York og Washington Marathon. Og i år den 19. maj 2013 skal de så løbe side om side på de københavnske gader og stræder.

Det dansk-amerikanske samarbejde markerer den fælles indsats på veteranområdet, der foregår både herhjemme og på den anden side af Atlanten hos vores NATO-allierede. Med den fælles deltagelse skabes der opmærksomhed på den indsats veteranerne har ydet rundt omkring i verden. Og veteranerne viser, hvordan man på trods af fysiske og psykiske skader stadig kan sætte sig mål i livet - og nå dem.

Deltagelsen i det københavnske maratonløb understøtter det internationale samarbejde for at styrke den sociale indsats og sundhedsarbejdet for skadede veteraner med fysiske og psykiske mén. Her ligger der et stort arbejde til grund blandt de frivillige veteranorganisationer i både Danmark og USA. Fra dansk side har særligt Team Veteran og De Blå Baretter bidraget til at gøre det fælles maratonløb muligt. Også det danske forsvar med blandt andre Veterancentret støtter op om projektet med transport og indkvartering af de amerikanske veteraner på Holmen.