[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Anders V. Fridberg Forsvarskommandoen

2000 veteraner fra Danmarks internationale missioner modtager i denne uge en indbydelse til at deltage i en stor spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen skal vise, om veteranpolitikken giver mening for dem, som den er lavet for - veteranerne og deres pårørende. Ud over selv at svare, bliver veteranerne derfor bedt om, at opfordre en af deres pårørende til også at deltage i undersøgelsen.

- Det er rigtigt vigtigt for os, at så mange veteraner og pårørende som muligt deltager i undersøgelsen, fordi det er vigtigt for at få så bredt et billede af holdningerne til veteranpolitikken som muligt. Jo flere der svarer, jo større vægt kan vi tillægge de resultater vi får og jo mere klart bliver det, hvor vi skal lægge vores tyngde i indsatsen fremover, siger Berit Christensen, der er specialkonsulent i Forsvarskommandoens Personelstrategisektion.

Spørgeskemaundersøgelsen er et vigtigt element i den evaluering af veteranpolitikken, som blev sat i gang i december 2012. Veteranpolitikken blev indført i oktober 2010, og det har hele tiden været planen, at politikken skulle evalueres efter to år.

I undersøgelsen skal veteranerne og de pårørende blandt andet svare på, om de kender hvert af de 19 initiativer i veteranpolitikken, om initiativerne er vigtige for dem og om veteranerne får den støtte og anerkendelse, som de har behov for.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i de drøftelser som Forsvarsministeriet, forsvarets myndigheder, andre ministerier og repræsentanter fra de frivillige og faglige organisationer har om veteranpolitikken. Her vil spørgeskemaundersøgelsen og en skriftlig afrapportering på initiativerne fra de parter, der har arbejdet med veteranpolitikken, danne baggrund for anbefalinger om eventuelle justeringer af veteranpolitikken. Evalueringen skal være afsluttet i juni i år og forelægges derefter for forligskredsen.