[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Forligspartierne har fra i år og fremadrettet besluttet at fordoble den nuværende ene ansøgningsrunde til 10 mio. kr. puljen. På den måde vil der nu være to muligheder om året for at søge midler til projekter, aktiviteter og initiativer, der støtter og anerkender veteraner og pårørende.  


De to ansøgningsrunder er:


• Forårsrunden
Aktiviteterne, der søges midler til her, skal gennemføres i 2014 (og fremadrettet altid i indeværende år puljen søges). Bemærk at du her har mulighed for blandt andet at søge midler til aktiviteter i forbindelse med flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september 2014, hvis du ikke allerede har gjort det. 


Temaet for Forårsrunden er:
”Nye tiltag og aktiviteter, der bredt anerkender veteraner og deres pårørende. Med afsæt i anerkendelsesindsatsen bør aktiviteterne tilstræbe muligheden for, at veteraner og deres pårørende sammen deltager i sociale fællesskaber. Veterancentret ønsker at støtte aktiviteter bredt geografisk fordelt, hvor mange veteraner og pårørende involveres”.


Udover temaet gælder de almindelige vilkår og retningslinjer jf. VETCBST- 449-1, der er tilgængelig her på siden.


Frist for ansøgninger er tirsdag den 1. juli 2014.
Svar på ansøgning forventes udmeldt primo august.


• Efterårsrunden
Aktiviteterne, der søges midler til, skal gennemføres i 2015 (og fremadrettet altid i det efterfølgende år puljen søges).


Temaet for Efterårsrunden er:
”Arrangementer og projekter, der styrker veteraners sociale netværk og deres integration i lokalsamfundet”.


Udover temaet gælder de almindelige vilkår og retningslinjer jf. VETCBST- 449-1, der er tilgængelig her på siden.


Frist for ansøgninger er mandag den. 1. september 2014.
Svar på ansøgning forventes udmeldt primo december.


Uanset om du søger Forårs- eller Efterårsrunden, bedes du udfylde ansøgningsskemaet her på siden og sende til vetc-ktp-vca@mil.dk.


Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, de to ansøgningsrunder eller andet i forbindelse med 10 mio. kr. puljen, kan du altid kontakte:


Major Lars Højbak – Telefon: 7216 3406 / E-mail: vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – Telefon: 7216 3407 / E-mail: vetc-vs02@mil.dkVi ser frem til at modtage din ansøgning.