[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Veteraner, der har vanskeligheder ved at træde ind på jobmarkedet, får nu en ekstra hjælp fra Veterancentret. Med en særlig bevilling fra Folketinget har Veterancentret oprettet den såkaldte Mentor og Beskæftigelsesrådgivningssektion, som kører frem til 2017.

En af hovedopgaverne er at synliggøre, hvordan veteraner kan adskille sig fra andre sygemeldte borgere eller folk i aktivering, fortæller Rikke Jannerup, leder af Mentor og Beskæftigelsesrådgivningssektion ved Veterancentret.

”Nogle veteraner har komplekse problemer, som de ikke altid selv forbinder med deres udsendelse. Andre bryder sig ikke om at tale om udsendelsen og vil gerne give det indtryk, at den ikke har påvirket dem. Kun ved at være opmærksom på de særlige udfordringer, som veteraner ofte har, kan vi sikre dem den bedst mulige støtte i beskæftigelsesindsatsen. Og den viden vil vi gerne tilbyde jobcentrene,” siger Rikke Jannerup.

Gode erfaringer fra Satspuljen
Beskæftigelsesindsats, der starter primo maj, ligger i forlængelse af det tidligere Satspulje-projekt, der begyndte i maj 2012 og løb frem til april 2015.

Forskellen består i, at der nu sættes yderligere fokus på det opsøgende arbejde for de veteraner, som er svære at holde kontakt med, og på at få et endnu tættere samarbejde med beslutningstagerne ude i kommunerne.

”Vi oplever, at både jobcentrene og veteranerne i stigende grad efterspørger vores tilbud. Foreløbig har vi været involveret i 247 forløb, og vi kan se, at samarbejdet gavner både veteranerne og medarbejderne på jobcentrene,” siger Rikke Jannerup.

Hun er stolt af, at Veterancentret samarbejder med 86 jobcentre over hele landet.

”Alt i alt er vi utroligt glade for samarbejdet med jobcentrene og ikke mindst for de positive resultater, vi allerede nu kan se. Forhåbentlig lover de godt for de næste års arbejde i Mentor og Beskæftigelsesrådgivningssektion."


Fakta
  • Primo maj er der oprettet en ny Mentor og Beskæftigelsesrådgivningssektion ved Veterancentret. Med skriveborde i Fredericia, Aalborg, Slagelse, Ringsted, København og Høvelte skal 12 medarbejder drive den landsdækkende beskæftigelsesindsats.
  • Veterancentret tilbyder derfor uddybende undervisning om veteraner til kommunerne og offentlige myndigheder - kvit og frit. Veterancentret vejleder kommunerne om behovet for og iværksættelse af veteranpolitikker og ansættelse af veterankoordinatorer.
  • Derudover hjælper Veterancentret med at udvikle en vidensbank til udveksling af erfaringer og viden på tværs af kommunegrænserne.