[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

De fire samarbejdsparter har valgt at gå sammen om at afholde Veterankonference 2016 i dagene 28.-29. november for at styrke den tværfaglige indsats over for veteraner såvel før, under som efter udsendelse til en international mission.

Konferencen vil igennem working sessions, oplæg og plenumdiskussioner udbygge de tiltag og muligheder, der i dag findes for veteraner – for på den måde at finde frem til de byggesten, der skaber den bedste vej fra militær til civil.


Det bedste fundament for en fremtid

Det er bl.a. en stor udfordring for mange veteraner at få afklaret, hvilke kompetencer de har med sig fra flere års tjeneste i Forsvaret samt at få disse kompetencer omsat til brug i det civile arbejdsliv. For at støtte overgangen til et civilt liv, findes der allerede forskellige projekter både i den private og offentlige sektor samt i idrættens verden. Men der er brug for at løfte indsatsen på området, og derfor er det nødvendigt med et godt samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer.

Chef for Veterancentret, oberst Jette Albinus, ser meget frem til det kommende samarbejde på Veterankonference 2016:

– De allerfleste veteraner glider uden besvær ind på det civile arbejdsmarked. Men der er nogle veteraner, der har det svært i overgangen fra det militære til det civile liv. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi deler viden og udveksler erfaringer med hinanden inden for regionerne, idrætsforeningerne og de frivillige veteranaktører til gavn for arbejdet med vores veteraner, fortæller Jette Albinus.

I Danmarks Idrætsforbund har man med DIF Soldaterprojekt siden 2011 hjulpet soldater med fysiske skader i overgangen til det civile liv.

– Idrætten rummer både et fællesskab og konkurrenceelementer, hvor man konstant kan udvikle sig. Det var grundstenen i veteranernes aktive karrierer i Forsvaret, og netop derfor er idrætten god som rehabilitering til det civile liv. Da vi startede DIF Soldaterprojekt op, var én ud af 45 deltagere i gang med uddannelse eller job. I dag er to tredjedele videre, siger DIF’s formand, Niels Nygaard.

Fakta
•Veterankonference 2016 bliver afholdt på Hotel Nyborg Strand fra den 28. til 29. november 2016
•Konferencen er møntet fagligheden med 350 inviterede deltagere
•Læs mere om programmet for konferencen her

Kontakt de projektansvarlige:
Ann-Christina Salquist på e-mail:acs@soldaterlegatet.dk eller mobil: 2329 7604
 Rune Oland på e-mail: rol@dhif.dk eller mobil: 2749 4950