[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Mandag d. 18. september var første arbejdsdag for nyudnævnte oberst Susanne Kiholm Lund i Veterancentret.

"Jeg har masser af tanker om fokusområder, men som det første har jeg behov for at lære organisationen at kende og høre hvad de ansatte tænker, og hvad Veterancentrets mange forskellige interessenter har behov for, fx værnene og de forskellige interesseorganisationer. Derudover vil de kommende forligsforhandlinger også naturligt have min bevågenhed," siger Susanne Kiholm Lund.

"På den helt korte bane er mit fokus at komme rundt og hilse på alle chefer og medarbejdere i Veterancentret – og det glæder jeg mig meget til."

Frem til den 26. september rejser Susanne Kiholm Lund nemlig rundt for at besøge sine medarbejdere i Veterancentret, som ligger i hele Danmark.


Operativ erfaring
Susanne Kiholm Lund kommer fra Forsvarsakademiet, hvor hun senest har været overlærer på Operations- og Føringsuddannelsen på Forsvarsakademiet og chef for Center for Landmilitære Operationer.

Hun har tidligere gjort tjeneste ved blandt andet Hærens Operative Kommando og Forsvarskommandoen, ligesom hun har været chef for flere bataljoner ved Trænregimentet i Vordingborg.