[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Kunsten at håndtere et psykisk krævende job var overskriften, da 27 mænd og kvinder deltog i Veterancentrets undervisningsdag for veterankoordinatorer. Her satte tidligere militær- og krisepsykolog Rikke Høgsted, der er ekspert i belastningspsykologi, flere ord på, hvordan man som fagperson bliver påvirket af at have et mentalt højrisikojob.

”Et mentalt højrisikojob er enten, når du arbejder med folk, der har oplevet ulykker og krig, eller når du har et job, hvor der stilles høje følelsesmæssige krav til din indlevelse, og hvor du bliver du udsat for nogle voldsomme følelser,” fortalte Rikke Høgsted og pointerede samtidig, at de fleste veterankoordinatorer formentlig vil kunne opfylde begge de to definitioner.

I kølvandet på menneskelige katestrofer
I sin undervisning gennemgik hun dels, hvad det er, der påvirker os mennesker psykisk, og hvilke reaktioner, man skal være opmærksom på, og selvfølgelig også, hvad man gør for at mindske, at man selv bliver overbelastet som fagperson.

Eva Lunde Pedersen, veterankoordinator i Nyborg Kommune, var ikke i tvivl om, at oplægget ramte plet i forhold til den hverdag, man som veterankoordinator møder.

”Man involverer sig jo i nogle mennesker, der har det så gennemført dårligt, og der skal man være opmærksom på, at man ikke kommer til at overinvolvere eller underinvolvere sig. Der er vi nogle ildsjæle, der gerne vil gøre det hele sågodt som muligt for de her veteraner, og meget gerne i går,” siger Eva Lunde Pedersen.

Ekstra vigtigt for solister
Typisk er veterankoordinatoren også den eneste i kommunen, der arbejder intensivt med netop denne målgruppe, og det betyder også rigtig meget for risikoen for at blive belastet psykisk. Her kan man finde støtte i netværket af veterankoordinatorer,var en af pointerne på undervisningsdagen.

”Jeg synes, jeg blev bekræftet i, at det vi gør allerede virker. Vi har et rigtig godt samarbejde her i Syddanmark, hvor vi bruger hinanden til sparring,” siger Allan Kühne Nielsen, der er veterankoordinator i Vejen Kommune.

Det kan være helt lavpraktisk, hvis der er behov for feriedækning eller ved sygdom, hvor man kan trække på hinanden, eller ved at støtte hinandens arrangementer ved at engagere veteraner fra nabokommunerne til at dukke op, fortæller Allan Kühne Nielsen:

”På den måde var det rigtig rart at høre, at vi ikke er helt galt på den, for vi har faktisk været ekstra opmærksomme på andres erfaringer (med psykiske belastninger, red.), at det også kan ske for os, fordi vi også får en masse voldsomme indtryk.”

Fakta
Uddannelsesdagene for veterankoordinatorer er et af de initiativer, der kom ud af regeringens servicetjek på veteranområdet fra 2016. Her inviterer Veterancentret til fire årlige uddannelsesdage for landets veterankoordinatorermed aktuelle og relevante emner. Initiativet udløber i 2019 og skal herefter evalueres.