[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Når en veteran har efterreaktioner fra sin udsendelse, påvirker det hele familien. Børn kan ofte mærke mere, end man tror. Hvordan familien bedst støtter barnet, er temaet for efterårets fyraftensmøder.

”Børn er som små seismografer, der opfanger de mindste signaler, selv om de ikke altid fortæller om det. Derfor er det vigtigt, at vi taler med børn om de udfordringer, de kan opleve, når en forælder har efterreaktioner,” siger brobygger Betina Skou Gjesing fra Veterancentret.

Fyraftensmødet bliver indledt med et oplæg fra psykolog Bente Burke, der har stor erfaring med at arbejde med både børn og veteraner. Bagefter er der plads til spørgsmål fra deltagerne.

Fyraftensmødet er for alle pårørende, der er tæt på et barn, der er i familie med en veteran med efterreaktioner.

Invitation