[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Ny forskning fra Veterancentret viser, at danske veteraner, der har haft én udsendelse, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet indenfor fem år efter hjemkomst end sammenlignelige personer fra baggrundsbefolkningen. De har en større chance for at komme i arbejde og en mindre risiko for at miste det end baggrundsbefolkningen.

Forskningen viser også, at Afghanistanveteraner har en væsentligt større risiko for at blive langtidssyge end baggrundsbefolkningen. Omvendt har veteraner fra Kosovo en større chance for at komme tilbage til arbejdet igen

”Studiet er interessant, fordi der – stik imod de fordomme, der stadig er overfor veteraner – nu bliver vist, at nok er der veteraner, der har lidt skade under udsendelse, men at langt de fleste overordnet set klarer sig rigtigt godt på arbejdsmarkedet. Vi behøver således ikke at frygte, at alle, der kommer hjem, klarer sig dårligt, men kan i stedet fokusere på de personer, som har en særlig brug for hjælp,” siger ph.d. Andreas Elrond.

Studiet er den første danske undersøgelse, hvor der bliver set på veteraners evne til at bevæge sig på arbejdsmarkedet. Tidligere undersøgelser har været øjeblikstal.

”Vi ved endnu ikke, hvad forskningen i praksis kommer til at medføre, men jeg kan forestille mig, at resultaterne kan give anledning til at drøfte, om det vil være relevant at differentiere indsatsen overfor veteranen alt efter, hvor vedkommende har været på mission,” siger oberst Susanne Lund, der er chef for Veterancentret.

Studiet dækker en 15 årig periode fra 2002-2017, hvor der er taget højde for de forskellige økonomiske perioder, eksempelvis finanskrisen.