[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Kristina Schønnemann

Igen i år deltager Veterancentret på Kulturnatten. Du kan møde os på Livgardens Kaserne på Gothersgade, i Nyboders Mindestue og i Forsvarsministeriet på Holmens Kanal. I Forsvarsministeriet kan du opleve og høre mere om, hvordan vi i dag er i gang med at teste om virtual reality kan supplere vores nuværende behandling af veteraner med posttraumatisk stress.

"I dag bruger vi allerede eksponeringsterapi, men med virtual reality tester vi, om vi kan optimere genoplevelsen ved at introducere veteranen til et livagtigt virtuelt miljø, hvor han eksponeres under sikre og kontrollerede betingelser styret af psykologen,” siger militærpsykolog Nikolai Roitmann, der deltager i Kulturnatten i Forsvarsministeriet.

Du kan læse programmet for Forsvarsministeriet her.


Kulturnat på Livgardens Kaserne

På Livgardens Kaserne på Gothersgade kan du møde rekrutterne fra Høvelte, tale med Garderne fra Vagtkompagniet og se de professionelle soldaters udrustning. I år vil både Tambourkorpset og Musikkorpset spille små koncerter. Udover Veterancentret vil Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet også være til stede.


Kulturnat i Nyboder Mindestue

I Nyboders Mindestue vil tidligere chef for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund, i dag chef for kommunikationsafdelingen i Forsvarskommandoen, tale sammen med veteran Helge Lund under overskriften ”Soldat i krig” og perspektivere veteranindsatsen.

Derudover kan ud også opleve en ny udstilling om kolera-epidemien der ramte København i 1853, foredrag ved Forsvarets Boligkontor, rundvisninger i Nyboderhuse, præsentation af arkæologiske fund i Nyboder ved Københavns Museum og fortællinger om Nyboder ved Støtteforeningen. Derudover er der mulighed for at smage skibsøl og beskøjter, høre oplæg om slægtsforskning og ellers bare nyde og indtage "Nyboderånden".