Danske soldater i Afghanistan på skydebanen i et større øvelsesterræn uden for hovedstaden Kabul.

Foto: Forsvaret.

Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet

 

Forsvarsforligskredsen (S, V, DF, RV, KF, LA) har indgået en politisk aftale, der løfter veteranindsatsen over de næste tre år. Der er afsat 50 millioner kroner til den styrkede indsats. Indsatsen retter sig imod de hårdest ramte veteraner og veteraners familier. Den styrkede indsats bliver forankret i Veterancenteret, der har opbygget en stærk indsigt og ekspertise på området.

 

Indsatsen over for de hårdest ramte veteraner skal bl.a. styrkes gennem flere og bedre specialiserede botilbud, øgede opsøgende arbejde, tættere støtte, fokus på fysisk og mental træning, beskæftigelsestilbud samt støtte til familier.   

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

  Selvom vi har løftet veteranindsatsen over de seneste år, er vi fortsat langt fra gode nok til at passe på de hårdest ramte veteraner. Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal som samfund få øje på veteranerne og tilbyde dem den rigtige hjælp. Det er det, den nye indsats skal sikre.

 

Forsvarsministeren takker partierne fra forligskredsen for et godt og konstruktivt samarbejde omkring veteranarbejdet og den aftale, der er indgået.

 

Lars Christian Lilleholt fra Venstre siger:

  I Venstre glæder vi os over, at man nu styrker veteranindsatsen med en række rigtig gode initiativer, som man er nået til enighed om i forsvarsforligskredsen. Det er en god dag for veteranerne. Særligt fordi vi bl.a. styrker familieindsatsen, beskæftigelsesindsatsen og botilbuddene for veteranerne. Det er rigtig positivt. Men det er særlig centralt for Venstre, at vi også prioriterer de PTSD-ramte veteraner med svære psykiske udfordringer og støtter dem i den svære overgang fra patient til borger med et godt hverdagsliv.

 

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti siger:

  En markant styrkelse af veteranindsatsen glæder os i dén grad! Og herligt at opleve viljen til dette hos samtlige partier i forligskredsen.

 

Martin Lidegaard fra Radikale Venstre siger:

  Vi skylder vores veteraner en ordentlig behandling, og det gælder især de mænd og kvinder, der kommer hjem med de største ar på krop og sjæl. Derfor er jeg glad for, at det er netop denne gruppe, der er i fokus i denne aftale.

 

Niels Flemming fra det Konservative Folkeparti siger:

  Jeg er rigtig glad for, at vi kan styrke vores veteranindsats. Når vi er klar til at sende danske helte ud i verdens krigs- og brandzoner, har vi også en forpligtelse til at passe godt på dem, når de kommer hjem. Nogle soldater kommer desværre svækket hjem, og derfor mener vi i Det Konservative Folkeparti, at vi skal gøre vores bedste for, at vores veteraner styrkes og er klar på livet, når de vender hjem.

 

Jan Johansen fra Socialdemokratiet siger:

  Ved at styrke de specialiserede botilbud giver vi et bedre tilbud til de, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. For os i Socialdemokratiet har det samtidig været afgørende at have fokus på familierne.