Kvinde holder en flaske håndsprit foran sig og hælder gel ud i den frie hånd.

Veterancentret følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og har fokus på håndhygiejne og rengøring i vores centre. Foto: Colourbox.

 

Er du veteran eller pårørende, kan du stadig møde ind på Veterancentret til rådgivende samtaler og behandlinger. De lokale centre er fortsat bemandet, og vi er opmærksomme på at mindske smitterisikoen for både jer og Veterancentrets medarbejdere. Det kan du som besøgende også hjælpe os til.

 

Vores lokale veterancentre landet over er ikke ens, så vi henstiller til, at du følger skiltning om antal personer i venteværelser eller eventuelle henstillinger til at vente udendørs op til din samtale. Der kan også være henstillinger til at benytte mundbind i venteværelserne eller i mindre møderum, og i så fald vil der stilles mundbind til rådighed til vores besøgende.

 

Mulighed for virtuelle eller udendørs møder

 

Du og din rådgiver/behandler kan også tale om muligheden for at holde møder over skærmen eller ude under åben himmel, alt efter din henvendelse. Er du i tvivl, om du bør møde ind på Veterancentret, så kontakt os på 7281 9700.

 

Planlagte arrangementer

 

Veterancentret har i den kommende periode flere planlagte arrangementer for sårbare veteraner og pårørende og andre aktører og samarbejdspartnere. Her er der forskel på, om vi har valgt at gennemføre eller ændre de fysiske rammer for mødet, eller om det er blevet besluttet at udskyde eller aflyse arrangementer foreløbigt.

 

Hovedreglen er, at arrangementer, der er målrettet sårbare målgrupper, gennemføres, mens møder med samarbejdspartnere og aktører på veteranområdet ikke afholdes fysisk efter de skærpede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

 

Arrangementer der gennemføres

Fyraftensmøder for pårørende i København den 9. november gennemføres, ligesom der arrangeres et ekstra arrangement den 12. november, så mødedeltagerne fordeles i mindre grupper. Det samme gælder for fyraftensmødet i Aarhus den 10. november, hvor den ekstra dato bliver den 11. november. Fyraftensmødet planlagt den 19. november i Odense flyttes til andre lokaler på Slipshavn, hvor der er plads til at holde forsvarlig afstand.

De to planlagte workshop for aktører, der arbejder med skadede veteraner i aktive fællesskaber, den 12. og 16. november gennemføres i stedet virtuelt den 16. november. Workshoppen er planlagt i samarbejde med DIF Soldaterprojekt og Dansk Militær Idrætsforbund.

Uddannelse af frivillige på Veteranhjem Aarhus den, modul 3 fastholdes den 8. december. Muligvis opdeles deltagerne i to grupper, hvis forsamlingsforbuddet forlænges..

Aflyste eller udskudte arrangementer

Undervisning af veterankoordinatorer i Nymindegab 4-5. november gennemføres ikke fysisk.

Uddannelse af frivillige på Veteranhjem Aalborg den, modul 3 den 3. december udskydes, da mange deltagere kommer fra de lukkede nordjyske kommuner.

 

Uddannelse af frivillige på Veteranhjem Aalborg, modul 2, den 17. november er efter dialog med Fonden Danske Veteranhjem udskudt til januar 2021.

 

Frivilliguddannelsen afholdt af Veterancentret, modul 1 den 28.-29. november udsættes til marts 2021.

Veteranforum, der skulle afvikles den 2. december, er udskudt til marts 2021.

Julegudstjenesten i Sct. Bendts Kirke i Ringsted med efterfølgende reception på Ringsted Musikskole 2. december er aflyst i år.