[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Når en psykiatrisk diagnose skal stilles, bliver klienten spurgt om sine symptomer af en fagperson, ud fra en interviewguide kaldet diagnostisk interview. Lige præcis sådan et har Veterancentrets forskere og psykologer sammen med forskere fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri nu gjort tilgængeligt på dansk.

”Vi er stolte over, at det er lykkedes for os, som nogle af de første i verden, at få oversat det nye internationale diagnostiske interview, som vi kan bruge til udredning af henholdsvis PTSD og kompleks PTSD. På den måde hjælper vi dansk forskning og psykiatri i gang med at kunne bruge interviewet i Danmark,” siger psykolog og ph.d. Sofie Folke fra Veterancentret.

Ekstra spørgsmål i interviewet
Kompleks PTSD er en ny diagnose, hvor den ramte udover de kendte symptomer på PTSD, som genoplevelse af traumet, undgåelse og forøget alarmberedskab, også har problemer med at regulere følelser, har et negativt selvbillede og har svært ved at omgås andre mennesker. Også følelsesforladthed er et symptom, som Veterancentrets fagpersoner oplever hos veteraner med kompleks PTSD. 

”Efter en workshop i med Neil Roberts, der sidder i ekspertgruppen bag interviewet, valgte ekspertgruppen at tilføje et ekstra spørgsmål, som afdækker vedvarende følelsesforladthed. Det skete, fordi erfarne klinikere fra Veterancentret beskrev, at det ofte ses hos danske veteraner med kompleks PTSD. Så på den måde har Veterancentret bidraget til de nye internationale diagnosekriterier for kompleks PTSD,” siger Sofie Folke.

Neil Roberts er psykolog og forsker ved Cardiff & Vale Universitet i England. Han arbejder med traumepsykologi og PTSD.

 
Kompleks-PTSD  

  •  Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykiatrisk diagnose.
  • Kompleks-PTSD er blevet foreslået som en ny diagnose i det nye internationale diagnosesystem ICD-11, som forventes indført i Danmark i 2022. 
  • Kompleks-PTSD adskiller sig fra PTSD ved, at veteranerne udover de kendte symptomer på PTSD, som genoplevelse af traumet, undgåelse og forøget alarmberedskab, også har problemer med at regulere deres følelser, har et negativt selvbillede og har svært ved at omgås andre mennesker.
  • En nyligt publiceret undersøgelse fra Veterancentret viser, at den gruppe af behandlingssøgende veteraner, som har kompleks-PTSD, på alle områder har det dårligere end de veteraner, der har almindelig PTSD.