Årets veterankommune skulptur

Vinderen af ”Årets Veterankommune” modtager en skulptur, som kan stå som et synligt bevis på kommunens stærke veteranindsats.

Mere end 60.000 veteraner har siden 1948 været udsendt og ydet en særlig indsats for Danmark. Langt de fleste veteraner vender styrket hjem fra en udsendelse og er en gevinst på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. Der er dog også veteraner, som har brug for hjælp, enten umiddelbart efter en udsendelse eller senere i livet. Her er den kommunale støtte af afgørende vigtighed for de skadede veteraner og deres familier.

 

Prisen går til en kommune, som arbejder aktivt for at anerkende veteraner, lægger vægt på et stærkt samarbejde med relevante aktører, og som har en helhedsorienteret tilgang til veteranindsatsen – med udgangspunkt i den enkelte veterans situation.

 

Prisen som Årets veterankommune skal tildeles for anden gang, og sidste år gik prisen til Randers Kommune.

 

”Denne pris er en vigtig anerkendelse af  kommuner, som yder en særlig støtte til vores veteraner. Samtidig skal prisen også styrke viden og forståelse for området, som er helt afgørende for en stærk, kommunal veteranindsats,” siger forsvarsminister Morten Bødskov.

 

Alle kommuner i rigsfællesskabet kan indstilles til prisen. Det er kommunen selv, som indstiller. Der er åbnet for indstillinger frem til den 2. maj 2022. Prisen forventes tildelt af forsvarsministeren i midten af juni.

 

Ved spørgsmål kan Veterancentret kontaktes gennem vetc-ktp-veterankommune@mil.dk.

 

Prisen er en skulptur udarbejdet af veteraner og erhvervsskoleelever

Vinderen af ”Årets Veterankommune” modtager en skulptur, som kan stå som et synligt bevis på kommunens stærke veteranindsats.

 

Skulpturen er skabt gennem et samarbejde mellem veteraner og erhvervsskoleelever fra Syddansk Erhvervsskole. Skulpturen er udført af metal fra en pansret mandskabsvogn, der har tjent i internationale missioner. Den fungerer som vandrepokal, der går videre til det kommende års prismodtager.

 

Partnerskab om veteraner

Forsvarsministeriet indgår i 2022 et partnerskab med erhvervslivet, kommunerne, de faglige- og veteranorganisationer. Partnerskabet etableres med afsæt i den fælles samfundsinteresse, der er i at anerkende vores veteraner og støtte skadede veteraner i job samt anerkende de virksomheder og kommuner, der gør en forskel.