Soldat på patrulje ved Patrol Base Line i Afghanistan.

Bravo-kompagniet på ISAF hold 7 på patrulje ved Patrol Base Line. Foto: PIO ISAF hold 7/Forsvaret.

Hvis man vil opnå høj moral i en enhed med danske soldater, er det en god idé at fokusere på samhørighed, et fælles formål samt god ledelse. Det er konklusionen på et studie udført af Lennart Jeppesen fra Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet (FAK) og Andreas Elrond fra Veterancentrets Videncenter.

 

De to forskere har med data fra i alt 423 soldater, der blev udsendt til Afghanistan, undersøgt, hvilke faktorer der kan være med til at højne moralen i en dansk enhed under udsendelse. Soldaterne i undersøgelsen var alle en del af ISAF7, der var udsendt til Afghanistan i 2009, og forskerne har indsamlet og sammenlignet data om soldaterne fra både før, under og efter deres udsendelse.

 

Den indsamlede data har forskerne koblet sammen med den nyeste forskning på feltet, og derved er de kommet frem til, at det særligt er de tre faktorer samhørighed, fælles formål i enheden og perceptionen af ledelse i enheden, der har indflydelse på moralen.De tre faktorer

Faktor 1
Samhørighed handler i høj grad om sammenhold og om at føle sig som en del af en gruppe og et fællesskab. Det omfatter blandt andet at være fælles om at løse en given opgave.


Faktor 2
Fælles formål i enheden handler om, at den enkelte soldat kan se et klart overordnet fælles formål med missionen. Der skal altså være et klart fælles mål med den opgave, man som enhed er sendt ud for at løse.

 

Faktor 3
Den tredje og sidste vigtige faktor, der har stor betydning for moralen blandt soldaterne i undersøgelsen, er perception af ledelse i enheden. Det handler blandt andet om, at soldaterne skal have tillid til den overordnede ledelse. Der skal være en god ledelseskultur i hele organisationen, der støtter op i forhold til enhedens fælles formål.

 

Der findes mange internationale studier, der har beskæftiget sig med emnet moral, men der har indtil nu manglet litteratur i en dansk kontekst. Det har vi nu, og resultaterne er vigtige, da moral er en vigtig grundsten for at opnå succes, når vi sender danske soldater ud til verdens brændpunkter.   


Høj moral er vigtigt for at kunne yde maksimalt

Moral handler i bund og grund om at have motivation og dedikation for at løse en opgave. En høj moral medvirker blandt andet til, at den enkelte soldat kan yde sit maksimale, når de udsendes til en aktiv krigszone.

 

Derudover medvirker en høj moral til at styrke soldatens psyke og robusthed. Det kan i yderste konsekvens betyde, at en soldat med høj moral kan have lettere ved at tackle eventuelle psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

 

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive brugt i uddannelsen af officerer på FAK og vil være et stærkt bidrag til vores viden om, hvordan der konkret kan arbejdes med at højne moralen i en enhed.

 

Læs mere

Du kan læse hele den videnskabelige artikel, der er udgivet på engelsk ved Scandinavian Journal of Military Science (SJMS)