Indvielse af Vetserhavsgaarden for særligt udsatte veteraner i Thy.

Fra venstre ses fungerende chef for Veterancentret Jannik T. Andersen, daglig leder ved Surfgaarden Peter Emil Højlund, forstander ved Vesterhavsgaarden Anders Petersen og daglig leder ved Vesterhavsgaarden Lars Grud Søren. Foto: Mads Ullerup

I starten af januar åbnede Vesterhavsgaarden i Thy, der fremover skal huse og støtte nogle af landets mest udsatte veteraner. Det nyåbnede botilbud blev officielt indviet mandag den 16. januar med deltagelse af Veterancentret samt en række andre aktører på veteranområdet.

Botilbuddet er en del af den styrkede veteranindsats, som forligspartierne indgik i november 2020, og som især skal komme de særligt udsatte veteraner til gode. Derfor glæder det forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, at Vesterhavsgaarden nu er åbnet.

Danske soldater kæmper for vores frihed og sikkerhed. Deres indsats er afgørende. Derfor skal vi bakke op om vores veteraner, og derfor skal vi blive ved med at udvikle vores veteranindsats. Jeg er utroligt glad for, at et specialiseret botilbud nu bliver til virkelighed med åbningen af Vesterhavsgaarden. På Vesterhavsgaarden kombineres stærk faglighed, høj normering og unikke omgivelser – til gavn for de veteraner, der har allermest brug for vores støtte. Og det er en vigtig tilføjelse til de mange gode initiativer, vi allerede tilbyder vores veteraner,

siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Botilbuddet på Vesterhavsgaarden kommer blandt andet til at huse veteraner, der har haft mange mislykkede støtte- og behandlingsforsøg bag sig. Det er veteraner, der har oplevet mange nederlag, og som kan have særligt svært ved at have forhåbninger til, at der findes et egnet tilbud til dem. Derfor skal Vesterhavsgaarden med håndholdt støtte være med til at vende bøtten, så veteranerne på sigt får mulighed for at skabe sig et bedre liv.

”Jeg er stolt over, at vi nu kan tilbyde en ny start til nogle af de veteraner, der har det allersværest. Med en målrettet indsats kan vi nu hjælpe en gruppe veteraner, der foruden psykiske efterreaktioner har andre sociale udfordringer tæt inde på livet. Det gælder eksempelvis hjemløse veteraner, der har svære efterreaktioner efter udsendelse og et behandlingskrævende misbrug af rusmidler,” siger fungerende chef for Veterancentret Jannik Taanum Andersen.

Vesterhavsgaarden ligger i Agger i Thy med Vesterhavet, Flade Sø og Nationalpark Thy som nærmeste naboer. Netop naturen kombineret med fællesskabet samt rekreative oplevelser er en del af den DNA, der gennemsyrer botilbuddet og de aktiviteter Vesterhavsgaarden tilbyder bostedets nye beboere.

”Vi ser frem til at kunne hjælpe nogle af de veteraner, som har hårdest brug for hjælp til at komme tilbage på sporet af et bedre liv. Vi vil trække på det bedste af vores erfaringer fra Surfgaarden, så veteranerne bliver mødt med et væld af aktiviteter i naturen, faglighed, respekt og får mulighed for at indgå i et positivt fællesskab med både personale og andre ligesindede veteraner,” siger forstander på Vesterhavsgaarden Anders Petersen.

Etableringen af botilbuddet for særligt udsatte veteraner blev politisk besluttet i 2020 på baggrund af en samlet evaluering af den danske veteranindsats. Vesterhavsgaarden åbnede den 1. januar 2023 og huser i dag fem særligt udsatte og behandlingskrævende veteraner.


For yderligere information
Pressekontakt hos Vesterhavsgaarden (Forstander Anders Petersen): 26808854
Pressekontakt hos Veterancentret (kommunikations- og pressemedarbejder Mads Ullerup): 72163213