Veteranfamilie sidder i sofa og læser sammen i en bog.

Støtte fra sociale netværk kan være til stor gavn for veteranfamilier, hvor mor eller far har PTSD. Modelfoto: Mads Ullerup

Det har skadelige virkninger på hele familien, når en veteran udvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD) efter en udsendelse. Heldigvis er der hjælp at hente – blandt andet gennem Veterancentret, kommunen mv. men også via veteranfamiliens eget sociale netværk. Forskning fra Veterancentrets Videncenter viser, at social støtte fra veteranfamiliens netværk kan være både meningsfuld og gavnlig, så længe støtten gives rigtigt. Desværre oplever de danske veteranfamilier også, at den støtte de bliver tilbudt gennem deres sociale netværk enten ikke passer til deres behov eller er decideret misforstået.


Det fremgår af en ny forskningsartikel fra Jeanette Bonde Pollmann m.fl., der har forsket i, hvordan danske veteranfamilier gør brug af deres sociale netværk, og hvilken gavn de har af det. Artiklen bygger på data fra Jeanettes ph.d.-afhandling fra 2022.


Veteranfamilier, hvor enten mor eller far er påvirket af PTSD, oplever som oftest, at der i deres sociale netværk er velvillige til at hjælpe og støtte dem. Og selvom støtten er velment, rammer den desværre indimellem forbi skiven.

Veteranfamilierne i mit studie giver udtryk for, at den støtte de tilbydes gennem eksempelvis kommunen i nogle tilfælde virker for ordineret. Det skal forstås på den måde, at støtten er skruet sammen på en bestemt måde og ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til familiernes individuelle behov. Det betyder i sidste ende, at veteranfamilierne opfatter støtten som utilstrækkelig og misforstået,

siger Jeanette Bonde Pollmann og fortsætter:


På samme måde kan en veteranfamilie opleve stor velvilje til støtte blandt den nærmeste familie, men hvis de andre børns forældre eksempelvis tilbyder at hente børnene i institutionen eller tilbyder anden form for hjælp, der aldrig bliver ført ud i livet, så er det ikke til meget gavn.


Resultaterne fra Jeanettes forskning betyder, at vi nu ved mere om, hvordan veteranfamilier, der lever med PTSD, kan opleve både formel og uformel social støtte som misforstået, hvis den ikke matcher familiernes egen oplevelse af deres behov for støtte. Resultaterne understreger nødvendigheden af, at social støtte til veteranfamilier er skræddersyet, så den tager højde for de individuelle behov den enkelte familier har.


Denne tilgang bliver i øjeblikket praktiseret ved Veterancentrets Familieenhed, hvor man målrettet arbejder på at forbedre de familierettede tilbud med det formål at udvikle og styrke indsatsen på familieområdet. Det sker bl.a. gennem brugerevalueringer, hvor der netop spørges ind til mulige samarbejdsvanskeligheder samt om familierne har oplevet den støtte, de har fået fra Familieenheden som brugbar og hvis ikke, hvad der skulle have været gjort anderledes.

Læs hele artiklen
Du kan læse hele Jeanette Bonde Pollmanns artikel (på engelsk) ved at klikke her.

Læs også: ”Tre år med Familieenheden”, der fortæller om Veterancentrets familierettede tilbud.