Soldat i uniform krammer sin familie foran hoveddøren.

Veterancentrets Familieenhed udbyder en bred vifte af tilbud til veteranfamilier. (modelfoto). Foto: Mads Ullerup

Med en ambition om at styrke hjælpen til veteranfamilier – før, under og efter udsendelse – blev Familieenheden indviet i Veterancentret den 2. marts 2020. Danske veteranfamilier har nu i tre år kunnet søge hjælp og vejledning hos Familieenheden, og leder Marc Krabbe-Sørensen håber, at langt flere veteranfamilier i fremtiden vil benytte sig af den gratis hjælp og støtte, enheden tilbyder.

Det er ikke noget nyt, at Veterancentret tilbyder hjælp og støtte til veteranfamilier. Men med Familieenheden er vores indsats gennem de sidste tre år blevet intensiveret og målrettet, så vi i endnu højere grad end tidligere kan møde veteranfamiliernes særlige behov,


siger leder af Familieenheden Marc Krabbe-Sørensen og fortsætter:

”Skulle der sidde en veteranfamilie derude et sted, der kunne have behov for rådgivning, hjælp eller støtte af den ene eller anden karakter, så må I ikke tøve med at kontakte os.”

Der sidder fra 1. april 2023 to specialiserede børne- og ungerådgivere på hver af de fem veterancentre i henholdsvis Aalborg, Holstebro, Fredericia, Slagelse, Høvelte. Familieenheden består således af ti specialiserede børne- og ungerådgivere, der enten er uddannet socialrådgivere eller psykologer. Derudover har Familieenheden tilknyttet en udviklingskonsulent samt en leder, der er placeret i Ringsted.

Hvem kan have gavn af Familieenhedens tilbud?
Familieenhedens tilbud henvender sig til veteranfamilier, der har børn i alderen 0-18 år, som oplever belastninger eller mistrives, på baggrund af forældrenes nuværende eller tidligere udsendelser.

”Som forælder kan det være svært at opdage, når ens barn mistrives. Mange børn forsøger mere eller mindre bevist at beskytte deres forældre ved ikke at vise en reaktion. Derfor er det vigtigt at tale med børnene om, hvad der sker i familien, og om deres følelser og tanker. Det er blandt andet her vores specialiserede børne- og ungerådgivere kan være en hjælp,” siger leder af Veterancentrets Familieenhed, Marc Krabbe-Sørensen.

Forløbene hos Familieenhedens medarbejdere kan være kortere eller længerevarende afhængig af den enkelte veteranfamilies behov. Støtten omfatter blandt andet samtaler til forældrene alene, omkring håndtering af børnenes reaktioner, men børnene og de unge kan ligeledes tilbydes samtaler alene eller sammen med deres forældre, hvis der er behov for det.

Som et helt særligt tilbud til børnene og de unge, tilbydes der samtalegrupper på de fem lokale veterancentre, hvor de over et forløb på 8 uger, mødes og får mulighed for at drøfte forskellige dilemmaer og situationer, som kan være svære at tale med andre om.

Stor tilfredshed med forløb i Familieenheden
Ligesom i resten af Veterancentret, arbejder man i Familieenheden løbende på at udvikle og forbedre den støtte og de tilbud, der tilbydes veteraner og deres pårørende. Gennem det seneste års tid har Familieenheden således gennemført en evaluering af de behandlingsforløb, man har gennemført i enheden. Med forbehold for at evalueringen ikke omfatter hele Familieenhedens levetid, viser resultatet, at de veteranfamilier, der har deltaget i evalueringen, har været meget tilfredse med deres forløb, og at de vil anbefale andre i en lignende situation at kontakte Veterancentret.

Mit barn har virkelig haft gavn af hendes forløb. Hun er barn af en veteran med PTSD og har haft det meget svært. Hun har lært at sige fra og passe på ikke at tage for meget ansvar,

fortæller en anonym forælder fra en af de veteranfamilier, der har været i forløb hos Veterancentrets Familieenhed.

”Jeg er selvfølgelig glad og stolt over, at de tilbud vi udbyder, gør en forskel for de veteranfamilier, der har deltaget i vores undersøgelse. Nu skal vi fortsætte den gode udvikling, og det vil vi blandt andet gøre ved at have et endnu større fokus på at udvikle og evaluere vores indsatser fremadrettet”, siger Marc Krabbe-Sørensen.

Vil du vide mere?

- Download og læs folderen Tal med dit barn om din udsendelse
- Læs hvordan et forløb hos Familieenheden foregår
- Læs hvordan du bedst støtter dit barn, når du som forælder oplever efterreaktioner fra din udsendelse
- Læs om vores samtalegrupper for børn og unge
- Læs også om de eksterne aktører Familienetværket og Faktor 8, der tilbyder hjælp og støtte til veteranfamilier


Veterancentrets tilbud til veteraner og deres pårørende omfatter langt flere tilbud, end dem der er beskrevet i denne artikel. Dem kan du læse meget mere om på Veterancentret.dk.

Er du soldat, veteran eller pårørende med akut brug for hjælp, kan du altid kontakte os via vores Døgntelefon på 7281 9700.