Mand i gul vest kører gaffeltruck på et lager.

Til efteråret lancerer Veterancentret temadage om veteraner og beskæftigelse. Foto: Nicolas Egedorf

Veteraner klarer sig generelt godt på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesgraden er høj, men den samlede evaluering af veteranindsatsen fra 2020 bekræfter dog, at der fortsat er behov for en målrettet, koordineret og til tider håndholdt beskæftigelsesrettet indsats over for veteraner.


Det gælder både ved overgangen til det civile arbejdsmarked og ved en efterfølgende fastholdelse af tilskadekomne veteraner på arbejdsmarkedet. Derfor sætter Veterancentret i efteråret 2023 fokus på veteraner og beskæftigelse via en temadag, der afvikles otte forskellige steder i landet.

Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere har inviteret nogle af deres vigtigste samarbejdspartnere, nemlig jobcentrene med deres sagsbehandlere, jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter samt de kommunale veterankoordinatorer til at dele viden og styrke den fælles indsats for tilskadekomne veteraner.

Samarbejde og vidensdeling

På temadagene vil vi bygge videre på det i forvejen gode samarbejde, og der vil være fokus på at have veteranen i centrum.

Veterancentres beskæftigelsesrådgivere vil dele deres viden og fakta om veteraner med fokus på betydningen af PTSD ind i et arbejdsliv, og de vil give et vigtigt indblik i, hvordan det er at gå på arbejde med PTSD.


Derudover vil der være indlæg fra veteraner, der er vendt styrkede hjem fra udsendelse, og som formidler deres oplevelse af en arbejdshverdag i Forsvaret og anvendelse af deres kompetencer i en civil kontekst.


Der vil være rum for at debattere, hvad det gode samarbejde er - alt sammen for at få en nuanceret forståelse af den tilskadekomne veterans situation og for at forbedre en god fælles indsats.

Med indsigt og viden hjælper vi bedst

Vi håber, at temadagene kan hjælpe os med at komme endnu tættere på vores lokale samarbejdspartnere og samtidig øge indblikket i veteranernes kompetenceprofiler og mulige ressourcer.


Den bedste hjælp til vores tilskadekomne veteran starter med en faglig indsigt i viden om PTSD og militær identitet, og en forståelse af, hvorfor dette kan give udfordringer på det civile arbejdsmarked. En fælles forståelse giver grobund for en fælles indsats til gavn for den tilskadekomne veteran og dennes beskæftigelsesmæssige fremtid.


Veterancenterets beskæftigelsesrådgivere glæder sig til nogle gode og inspirerende dage, hvor alle forhåbentlig oplever at have få ny viden, dannet nye relationer og føler sig endnu bedre klædt på til at understøtte veteraner på beskæftigelsesområdet.


Tilmelding

Tilmelding kan ske på en af de nedenstående links: