Et par går tur hånd i hånd ved søerne i København.

PREP står for Prevention and Relationship Education Program og er et amerikansk koncept, der har været afprøvet i det danske forsvar siden 2015. Foto: Colourbox

Veterancentret tilbyder soldater, veteraner og deres partnere et kommunikationskursus baseret på det amerikanske koncept Prevention and Relationship Education Program (PREP).

 

Kurset tilbydes i erkendelse af, at udsendelser kan være en faktor, der skaber udfordringer for parforholdet. I det danske Forsvar er konceptet blevet afprøvet og udviklet siden 2015 og overgår fra starten af 2018 fra et midlertidigt til et permanent tilbud for soldater, veteraner og partnere. 

 

Kurset er bygget op om en række pædagogiske redskaber, som støtter parret i at komme hinanden i møde gennem god kommunikation og problemhåndtering. PREP-kurset er undervisning, der bygger på en blanding af teori og individuelle parsamtaler, hvor parrene med vejledning kan træne de præsenterede teknikker.

 

”Evalueringerne har bidraget til at undersøge, hvordan form og indhold af indsatsen gav mening for de deltagende par, og en spørgeskemaundersøgelse har givet indsigt i, hvilket udbytte parrene fik af at deltage. Evalueringerne har været med til at kvalitetssikre Veterancentrets tilbud til par”,

 

siger forhenværende projektleder for evalueringen Jeanette Bonde Pollmann.

 

Afgang med Absalon.

Kommunikationskurset PREP tilbydes i erkendelse af, at udsendelser kan være en faktor, der skaber udfordringer for parforholdet. Foto: Emma Kirketerp  

Afgang med Absalon.

PREP-kurset er undervisning, der bygger på en blanding af teori og individuelle parsamtaler, hvor parrene med vejledning kan træne de præsenterede teknikker.

 

Undersøgelsens metoder

 

PREP-kurserne er blevet evalueret ved brug af kvalitative og kvantitative metoder, hvor deltagere og undervisere bidrog til at undersøge deltagernes udbytte af kurserne.

I evalueringen er det blevet undersøgt:

  • Hvorvidt deltagerne oplever, at kurset er meningsfyldt.
  • Om der opleves en virkning af kurset på deltagernes parforhold.
  • Hvordan Veterancentret kan tilbyde det bedst mulige kursus til veteraner og deres partnere.

 

Status

 

PREP-kurserne er blevet afholdt siden 2015, og fra 2018 er det blevet et permanent tilbud.

 

Sidst opdateret 23. december, 2020 - Kl. 10.33