Forrest står en korthåret kvinde i en slags tai-chi bevægelse med sin venstre hånd løftet til ansigtshøjde og håndfladen pegende udad, mens højre hånd ikke er løftet længere end til brystet. Bag hende står en mand og gentager samme bevægelse.

Kropsterapi består blandt andet af elementer fra tai chi, meditation og åndedrætsøvelser. Foto: Kristina Schønnemann Jensen

Veteraner, der har symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), har generelt et vedvarende højt alarmberedskab. Det viser sig typisk ved fysiske spændinger, der skaber smerter og ubehag i kroppen, og som kan nedsætte veteranens funktionsniveau betragteligt. 

 

Veterancentret undersøger derfor, om kropsterapi hos en fysioterapeut sideløbende med den psykologiske behandling gavner veteraner med PTSD-symptomer, da tidligere undersøgelser har vist, at kropsterapi, blandt andet i form af Basic Body Awareness Therapy (BBAT), øger livskvaliteten og reducerer PTSD-relaterede symptomer. Endvidere arbejder fysioterapeuten og klienten også med håndtering af følelser som vrede, oplevelse af ligegyldighed og manglende engagement.

 

  Forskningsprojektet undersøger, om kropsterapi til veteraner kan reducere de fysiske følgevirkninger, som psykiske efterreaktioner kan have. Det kan være smerte og spændinger i kroppen men også udfordringer med at være bevidst om sin egen krop og mærke, hvordan den har det. I behandlingen arbejder en fysioterapeut sammen med veteranen med forskellige øvelser, der har fokus på bevægelse, balance, vejrtræning og nærvær. Projektet skal bidrage til viden om, hvorvidt det kan have en positiv virkning for veteraner at arbejde med kroppen sideløbende med den psykologiske behandling.

siger seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen.

 

Soldat i fuld uniform, oppakning og hjelm knæler og tager sigte med sit gevær i skovlignende omgivelser.

Aktive soldater er både vant til at bruge deres krop og kunne spændingsregulere i stressede situationer. Foto: Iben Valery.

Soldat i fuld uniform, oppakning og hjelm knæler og tager sigte med sit gevær i skovlignende omgivelser.

I kropsterapi arbejdes der meget med bevidstheden om kroppens spændinger, så veteranen kan arbejde aktivt på at løsne op i de dele af kroppen. Foto: Kristina Schønnemann Jensen.

 

Undersøgelsens metoder

 

Der er få internationale studier, der har undersøgt, hvilken effekt veteraner med symptomer på PTSD har af at få kropsterapi sideløbende med psykologisk behandling. Derfor undersøger Veterancentret i dette forskningsprojekt, om BBAT-behandling af veteraner med psykiske efterreaktioner kan: 

 

  • reducere de kropslige følgevirkninger og reducere smerter 
  • nedsætte alarmberedskabet og bedre evnen til at selvregulere 
  • øge kropsbevidstheden og bedre bevægelseskvaliteten 
  • fører til, at veteranen selv oplever en bedring af kropsfunktion, kropsoplevelse og trivsel 

 

Undersøgelsen gennemføres med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Når vi skal analysere, hvorvidt veteranernes bevægelse og bevægelseskvalitet forbedres, vil vi gøre det ud fra indsamlede data, hvor fysioterapeuterne har scoret bevægelsesmønsteret før og efter BBAT-behandlingen samt via udførte semistrukturerede interviews.

 

Eventuelle ændringer i alarmberedskabet, evnen til selvregulering, kropsfunktion, kropsoplevelse og trivsel bliver belyst via spørgeskemaer, som veteraner med symptomer på PTSD udfylder før og efter BBAT-behandlingen.

 

Status

De første resultater fra projektet udkom i 2021 og der forventes yderligere afrapportering ultimo 2023.
- Læs Lovende resultater for kropsterapi

 

Samarbejdspartnere

Københavns Professionshøjskole Fysioterapeutuddannelsen har deltaget i projektet fra 2018-2020. 

Projektet er støttet af Enid Ingemann Fonden med to bevillinger på 500.000 kr.

Sidst opdateret 2. august, 2023 - Kl. 09.43