Forrest står en korthåret kvinde i en slags tai-chi bevægelse med sin venstre hånd løftet til ansigtshøjde og håndfladen pegende udad, mens højre hånd ikke er løftet længere end til brystet. Bag hende står en mand og gentager samme bevægelse.

Fysioterapeuten guider veteranen til forskellige øvelser i Basic Body Awareness Therapy i en en-til-en træningssituation. Modelfoto: Kristina Schønnemann Jensen.

Af Kristina Schønnemann Jensen, Veterancentret

 

Som varme majskorn i en popcornmaskine springer tanker op og falder ned igen, mens hjernen kæmper om at sortere og fastholde de vigtigste af dem. Sådan oplever mange veteraner med posttraumatisk belastningsreaktion det stressende mylder af tanker, som ofte følger med diagnosen PTSD. Et nyt forskningsresultat har dog vist gode takter til, hvordan en kropslig behandlingsmetode netop kan hjælpe veteraner til at mærke kroppens dybere signaler og skabe mere mentalt overskud.

 

Det fortæller seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen fra Veterancentret, som sammen med Københavns Professionshøjskole har undersøgt kropsterapiformen kaldet Basic Body Awareness Therapy og dens potentiale som et nyt redskab i værktøjskassen, når veteraner behandles for svære symptomer på PTSD.

 

Det tyder på, at det har givet veteranerne et frirum eller et afbræk fra deres PTSD. De fortalte, at de oplevede, at Basic Body Awareness Therapy gav dem en evne til at berolige sig selv og til at bemærke kroppens signaler, så de kunne skifte fokus fra tanker til krop. Jo sværere de fysiske øvelser var, desto hurtigere oplevede veteranerne faktisk at komme væk fra deres tanker,

siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

 

Færre symptomer, bedre kropsbevidsthed

 

Basic Body Awareness Therapy er en behandlingsform udviklet af en svensk fysioterapeut og består af en blanding af fysiske øvelser, vejrtrækningsøvelser og massage. Behandlingen er målrettet personer med psykiske symptomer eller sygdom for at få krop og sind til at arbejde sammen som et hele.

 

Udover at hjernen ofte kører i for højt et gear, ser man også ofte fysiske spændinger ved PTSD, der skaber smerter og ubehag i kroppen, og som kan nedsætte funktionsniveauet betragteligt. Enkelte internationale undersøgelser har vist, at kropsterapi øger livskvaliteten og reducerer PTSD-relaterede symptomer, men der mangler viden om, hvorvidt dette også er tilfældet for veteraner, der modtager psykologisk behandling samtidig.

 

Kameravinkel over skulderen på en mand, der holder armene over hovedet. Foran ham står en korthåret storsmilende kvinde, der også holder armene over hovedet og lader fingrespidserne pege ind mod hinanden.

Veteranerne, der har deltaget i projektet, har deltaget i 12 ugentlige sessioner med en fysioterapeut sideløbende med, at de har haft samtaler med en af centrets militærpsykologer. Foto: Kristina Schønnemann Jensen. 

 

I dette danske studie, der er støttet af Enid Ingemann Fonden, har studerende fra Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Veterancentret afrapporteret kvalitative interviews med fire veteraner, der alle har deltaget i et forløb på 12 sessioner med Basic Body Awareness Therapy med en uddannet fysioterapeut fra Veterancentret sideløbende med deres traumefokuserede psykologbehandling.

 

Studiet viser, at veteranerne oplevede, at de to forskellige behandlingstilgange gav dem et forskelligt udbytte og de fremhævede, at Basic Body Awareness Therapy virkede godt på deres kropslige symptomer på PTSD.

 

Værktøjer til hverdagen

 

Veteranerne havde også en oplevelse af, at kropsterapien gav dem en bedre kropsopfattelse og bevidsthed om deres fysik. Faktisk var udbyttet af kropsterapien så godt, at de fleste veteraner meldte, at de nu bruger eksempelvis vejrtrækningsteknikker eller meditation til at berolige dem selv i stressende situationer, og at de dermed har overført øvelserne til deres hverdag. Særligt dét finder Veterancentrets seniorforsker interessant.

 

Det er jo et lille delstudie, men noget tyder på, at hver enkelt veteran havde forskellige komponenter af kropsterapien, som de oplevede hjalp dem bedst. Derfor vil vi gerne undersøge, hvad det er for nogle komponenter i behandlingen med Basic Body Awareness Therapy, som rammer mere specifikt på de forskellige symptomer på PTSD. Vi er også interesseret i at blive klogere på, hvad det kræver, for at en veteran kan overføre teknikkerne fra behandlingen til deres hverdag,

siger Anni Brit Sternhagen Nielsen.

 

Det bliver da også spørgsmålene, der skal undersøges i den næste forskningsartikel. Forhåbentlig kan de sammen med den øvrige internationale forskning, der er undervejs, vise hvilke veteraner, der kan få særlig god gavn af en fremtidig behandling med kropsterapi.

 

Studerende står bag forskningsresultatet

Forskningsartiklen er blevet til i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og to bachelorstuderende på fysioterapeutuddannelsen. Normalt bliver dataindsamling til forskningsprojektet varetaget af uddannede forskere, men er her gennemført af fysioterapeutstuderende, som har foretaget dybdegående kvalitative interviews med veteranerne til brug i deres bacheloropgave. 

 

”Det har været en fornøjelse at have fysioterapistuderende med inde i dette projekt. De har vist en stor nysgerrighed, og det har gjort, at de i interviewene er kommet tæt ind på livet af veteranerne,” siger Julie Wedel Gjelstrup.

 

Du kan læse et interview med de to studerende hos Københavns Professionshøjskole.

 

Undervejs har de studerende fået gode råd og vejledning fra deres lektor Ann Louise Hjort Svendsen og Veterancentrets seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen. Efter at have afleveret deres bacheloropgave har de studerende omskrevet deres opgave til en egentlig forskningsartikel, der blev optaget i tidsskriftet Journal of Bodywork & Movement Therapies. Den ihærdighed og flid har imponeret Veterancentret.

 

”Med deres ihærdige indsats og interesse for kropsterapi har de nu været med til at skabe ny viden på det her felt, og det synes jeg, er en virkelig flot præstation for de studerende,” siger Julie Wedel Gjelstrup.

Kropsterapi i Veterancentret

Veterancentret har gennem de sidste tre år indsamlet viden om og afprøvet kropsterapi som et supplement til den almindelige traumefokuserede behandling af veteraner. Forskningsprojektet er støttet af Enid Ingemann Fonden, og Københavns Professionshøjskole har indgået i samarbejdet.

Forskningsprojektet, som i alt 65 veteraner har deltaget i, løber frem til og med juli 2021, På baggrund af de indsamlede data vil Veterancentret publicere flere forskningsartikler, der skal skabe ny viden om, hvordan veteraner med PTSD-symptomer kan få gavn af Basic Body Awareness Therapy.

Uanset at forskningsprojektet med kropsterapi endnu ikke er færdigt, har Veterancentrets kliniske erfaringer været så gode, at behandling med kropsterapi indgår i den politiske aftale om en styrket veteranindsats fra november 2020.