Foto: Mads Ullerup

Behandlingsprogrammet består af fem behandlingsmoduler, som sigter på forskellige typer af symptomer ved kompleks PTSD. Veteranen beslutter selv, sammen med din psykolog, hvilket behandlingsmodul de skal arbejde med først. Foto: Mads Ullerup

Kompleks PTSD er en ny diagnose. Udover at have PTSD skal personen også opleve vanskeligheder med at regulere følelser, have et vedvarende negativt syn på sig selv, og opleve problemer i nære relationer for at opfylde de diagnostiske kriterier for kompleks PTSD.

 

Eksisterende psykoterapeutiske behandlingstilbud, udviklet til behandling af PTSD, fokuserer ikke på alle symptomer på kompleks PTSD. I et samarbejde med førende kliniske forskere, har Veterancentret derfor i 2019 udviklet et nyt behandlingstilbud målrettet alle symptomerne ved kompleks-PTSD.

 

Behandlingsprogrammet består af fem behandlingsmoduler, som fokuserer på:

 

  1. PTSD symptomer
  2. Problemer med følelsesregulering
  3. Negativt selvbillede
  4. Relationer
  5. Søvn og mareridt

 

Behandlingsmodulerne kan kombineres, så de tilpasses den enkelte klients præferencer og mest fremtrædende symptomer. 

 

Behandlingen er ”patient-centreret” fordi det er den enkelte veteran, som - i samråd med sin psykolog – beslutter rækkefølgen på behandlingsmodulerne, altså hvilket modul, der skal startes med, hvilket man går videre med osv. Klient og terapeut beslutter dette ud fra klientens præferencer og hvilke symptomer som fylder mest.”Vores forskning viser, at 31,4% af de veteraner, som søger behandling i Militærpsykologisk Afdeling, Veterancentret, henvender sig med kompleks PTSD, mens 13% henvender sig med PTSD” fortæller forsker og psykolog i Veterancentret, Sofie Folke. ”Det er derfor vigtigt, at vi har en behandling, som ikke kun fokuserer på PTSD symptomerne, men også de andre problemer man ser er fremtrædende ved kompleks PTSD, herunder problemer med nære relationer og et negativt syn på sig selv. Vi har sat os for at inddrage veteranerne i behandlingen, så de kan være med til at vælge hvilke behandlingsmoduler og dermed også hvilke symptomer, de kunne tænke sig at afhjælpe først. Det gør veteranen til en mere aktiv del af behandlingen, og det får vi god feedback på allerede nu”,

siger Sofie Folke.

 

Nærbillede af mand  med halvlangt hår, der sidder i ternet skjorte i havemøbel

Behandlingsprogrammet sigter blandt andet på at arbejde med relationer til andre, som kan være svært for personer med kompleks PTSD. Foto: Unsplash.

Nærbillede af mand  med halvlangt hår, der sidder i ternet skjorte i havemøbel

En undersøgelse har vist, at der blandt de veteraner, der har søgt behandling i Veterancentret, er der flere, der har symptomer svarende til kompleks PTSD (31.4%) end PTSD (13%) (Folke et al., 2023). Foto: Kristian Vinter Brøndum.

 

Status og undersøgelsens metoder

 

Afprøvningen af det nye behandlingsprogram er sket i to trin. En første evaluering af behandlingsprogrammet er sket i et såkaldt case-serie studie med 14 deltagende veteraner, og 4 deltagende psykologer. Resultaterne af dette studie er for nylig blevet præsenteret ved internationale forskningskonferencer. Studiet viser gode effekter af behandlingsprogrammet med store forbedringer mht. symptomer på kompleks PTSD og søvnproblemer efter afslutning på behandlingen.

 

Den næste fase i afprøvningen af behandlingsprogrammet er nu i gang, hvor behandlingsprogrammet evalueres i et pilot randomiseret kontrolleret forsøg med 60 deltagende veteraner. Resultaterne af denne større afprøvning af programmet forventes at kunne blive præsenteret i 2024.

 

Samarbejds-partnere

Professor Thanos Karatzias, Edinburgh Napier Universitet, Skotland.

Sidst opdateret 11. december, 2023 - Kl. 13.17