En kampvogn af mærket Leopard sigter mod nogle skiver på en forhøjning længere fremme i et kuperet terræn, primært dækket af lyng. Himlen er gråmeleret, og der er vandpytter i gruset foran kampvognen.

Behandlingsprogrammet har fem moduler, som sigter på forskellige typer af symptomer ved kompleks PTSD. Sammen vil psykologen og veteranen vurdere, hvilket behandlingsmodul de skal arbejde med først. Foto: Kristina Schønnemann Jensen

Kompleks PTSD er en ny diagnose. Udover at have PTSD skal personen også opleve vanskeligheder med at regulere følelser, et vedvarende negativt selvbillede og problemer i nære relationer for at opfylde de diagnostiske kriterier for kompleks PTSD.

 

Eksisterende psykoterapeutiske behandlingstilbud, udviklet til behandling af PTSD, har vist sig mindre effektive for personer med kompleks PTSD. I et samarbejde med førende kliniske forskere, har Veterancentret derfor i 2019 udviklet et nyt behandlingstilbud specifikt målrettet personer med kompleks-PTSD.

 

Behandlingen består af fem behandlingsmoduler, som fokuserer på:

  1. PTSD symptomer
  2. Problemer med følelsesregulering
  3. Negativt selvbillede
  4. Interpersonelle relationer
  5. Søvn og mareridt

 

Behandlingsmodulerne kan kombineres, så de tilpasses den enkelte klients præferencer og mest fremtrædende symptomer. 

 

  I Veterancentret har vi mange veteraner, der henvender sig med symptomer på kompleks PTSD, og derfor er vi som nogle af de første i verden gået i gang med at udvikle en behandling, der er skræddersyet symptomerne på kompleks PTSD som eksempelvis negativt selvbillede eller evnen til at regulere følelser. Vi har sat os for at inddrage veteranerne i behandlingen, så de kan være med til at vælge hvilke behandlingsmoduler og dermed også hvilke symptomer, de kunne tænke sig at afhjælpe først. Det gør veteranen til en mere aktiv del af behandlingen, og det får vi god feedback på allerede nu,

siger forsker Sofie Folke.

 

Nærbillede af mand  med halvlangt hår, der sidder i ternet skjorte i havemøbel

Behandlingsprogrammet sigter blandt andet på at arbejde med relationer til andre, som kan være svært for personer med kompleks PTSD. Foto: Unsplash.

Nærbillede af mand  med halvlangt hår, der sidder i ternet skjorte i havemøbel

En undersøgelse har vist, at der blandt de veteraner, der har søgt behandling i Veterancentret, er der flere, der har symptomer på diagnosen kompleks PTSD end diagnosen PTSD. Foto: Kristian Vinter Brøndum.

Undersøgelsens metoder

 

I efteråret 2020 evalueres det nye behandlingsprogram i 10 kliniske casestudier, hvor effekten af behandlingen undersøges. Her vil deltagende veteraner udfylde spørgeskemaer, der afdækker symptomer på kompleks PTSD, depression, angst og livskvalitet. De skemaer skal veteranerne udfylde før, under og efter deres behandlingsforløb. Behandlingsmanualen evalueres og tilpasses desuden af de deltagende psykologer.

 

Dernæst er det planen i 2021-2023 at evaluere behandlingen i et lodtrækningsforsøg, hvor veteraner med kompleks PTSD enten modtager en version af behandlingen, hvor de selv er med til at bestemme rækkefølgen på behandlingsmodulerne, eller en version hvor rækkefølgen på behandlingsmodulerne er bestemt på forhånd. Der skal rekrutteres i alt 30 veteraner med kompleks PTSD til dette lodtrækningsforsøg, og effekten af behandlingen evalueres med de samme spørgeskemaer som i de kliniske casestudier før, under og efter behandlingen.

 

Status

En nylig undersøgelse fra Veterancentret (Folke, Nielsen, Andersen, Karatzias & Karstoft, 2019) af veteraner, der har henvendt sig til behandling ved Veterancentret i perioden 2014-2018, peger på, at flere veteraner har henvendt sig med alle symptomer på kompleks PTSD (cirka 17 procent) end med PTSD (cirka 14 procent). Gruppen af behandlingssøgende veteraner med kompleks-PTSD rapporterer desuden et signifikant dårligere psykosocialt funktionsniveau end gruppen med PTSD. Der ses således et stort behov for at udvikle og afprøve nye behandlingstilbud, specifikt målrettet denne hårdt ramte gruppe.

 

Behandlingsmanualen til det nye modulopbyggede behandlingsprogram (Folke, Friis, Thomsen & Roitmann, 2020) er netop blevet færdigudviklet og skal i efteråret 2020 afprøves til behandlingssøgende veteraner, der søger behandling ved Veterancentret med kompleks-PTSD, og som ønsker at deltage i forskningsprojektet omkring afprøvning af behandlingsprogrammet. Efter den første afprøvning vil behandlingsmanualen eventuelt blive tilpasset til sin endelige form, førend den skal afprøves i det større lodtrækningsforsøg fra 2021 og to år frem.

 

Oversigt over publicerede artikler

Folke S, Nielsen ABS, Andersen SB, Karatzias T, Karstoft KI. ICD-11 PTSD and Complex PTSD in Treatment-seeking Danish Veterans: A Latent Profile Analysis. European Journal of Psychotraumatology. 2019; 10(1), 1-10.

Folke, S, Friis, KS, Thomsen, U, & Roitmann, NC (2020). Modulopbygget Patient-centreret CBT til Kompleks-PTSD – upubliceret behandlingsmanual version 1.0

Samarbejds-partnere

Professor Thanos Karatzias, Edinburgh Napier Universitet, Skotland.

Sidst opdateret 7. oktober, 2020 - Kl. 09.14