Veteran går tur i skoven.

Soldater, der er udsendt i international tjeneste i et konfliktområde, har under deres udsendelse en større risiko for at dø end den almene danske befolkning.

Soldater, der er udsendt i international tjeneste i et konfliktområde, har under deres udsendelse en større risiko for at dø end den almene danske befolkning.

 

Udenlandsk forskning, særlig amerikansk og engelsk, har vist, at tidligere udsendte i international tjeneste har større risiko for selvmord og selvmordsforsøg end den almene befolkning. Men, der er blandede resultater, når det handler om risiko for død af andre dødsårsager end selvmord, når der også tages højde for udsendelsesområdet.

 

”Det er relevant at undersøge, om der blandt danske udsendte er en øget risiko for selvmordsforsøg og død, herunder af selvmord, senere i livet. Ligeledes er det vigtigt at få viden om hvilke faktorer, der øger eller nedsætter risikoen for selvmordsforsøg for fremadrettet at kunne forebygge disse”,

 

siger forsker Mia Sadowa Vedtofte.

 

Afrejse Karup

Afrejse fra Karup i 2004.

Afrejse Karup

Uroligheder i Kosovo i foråret 2004.

 

Undersøgelsens metoder

 

Undersøgelsen består af følgende to delundersøgelser af selvmordsadfærd og dødsfald:

  1. Undersøgelse af sammenhængen mellem kampeksponering og risiko for senere selvmordsforsøg blandt danske veteraner.
  2. Undersøgelse af dødelighed og årsagsspecifik dødelighed blandt danske veteraner

Projekt 1 har vi undersøgt, hvor mange selvmordsforsøg, der er registret i forskellige sundhedsregistre, og om der er en sammenhæng mellem mængden af kampeksponering og risikoen for selvmordsforsøg.

Projekt 2 belyser, om veteraner dør af de samme årsager som baggrundsbefolkningen med tilsvarende alder og køn. Dødsårsagerne er blandt andet cancer, hjertesygdom og selvmord. Dette projekt er et nordisk samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland.

 

Status

 

Resultaterne fra projekt 1 er klar og kan læses her.
Resultatet af projekt 2 er fortsat i analysefasen og forventes offentliggjort i løbet af 2022.

Sidst opdateret 29. oktober, 2020 - Kl. 13.16